Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/666 Genç İstihdamı İçin Sürekli Eğitim Ve Mükemmeliyet Merkezi Proj...
Proje Genel Bilgileri
"Gençlik İstihdamı İçin Sürekli Eğitim ve Mükemmeliyet Merkezi Projesi" Eğitim Başvuruları başlamıştır.
Proje Kapsamında Giresun Üniversitesi Akademisyenleri tarafından 17-25 yaş arası, en az ilköğretim mezunu, herhangi bir yükseköğretim kurumuna kaydını yaptırmamış 200 işsiz gence, pazarlama ve satış, turizm veya muhasebe ve finansman alanlarında eğitim verilecektir. Eğitime katılamaya hak kazanan gençler eğitim süresince günlük 8 € alacaklardır. Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerler, Giresun’da faaliyet gösteren işletmelere yönlendirilerek istihdam edilmeleri sağlanacaktır. Söz konusu eğitimlere katılmak isteyen adaylar, başvuru formlarını Giresun Ticaret ve Sanayi Odası SEMM Proje Ofisi, İŞKUR İl Müdürlüğü’nden temin edebilirler veya başvurularını online olarak http://semm.giresuntso.com adresinden yapabilirler.
Son başvuru tarihi 14.01.2011
Projenin Adı: Gençlik İstihdamı İçin Sürekli Eğitim ve Mükemmeliyet Merkezi Projesi

Projenin Kapsadığı Bölge: Türkiye, TR90, Giresun

Projenin Başvuru Sahibi: Giresun Ticaret ve Sanayi Odası

Proje Ortağı: Giresun Üniversitesi

Proje Bütçesi: 223.951 AVRO

Hibe Sözleşmesi Merkezi Finans ve İhale Birimi ile 01.11.2010 tarihinde imzalanmıştır.

12 ay süreli projenin Genel Hedefi; Türkiye Genelinde ve dolayısıyla Giresun’da var olan “gençlerin aldıkları eğitim ve sahip oldukları vasıfların, işgücü piyasası beklenti ve talepleriyle uyumsuz olması” sorunu ve bundan kaynaklanan “düşük istihdam edilebilirlik ve işsizlik” sorununu yerel düzeyde en aza indirgemektir.

Projenin Özel Hedefi ise; Giresun’da yaşayan, herhangi bir mesleki tecrübesi olmayan, yüksek öğrenim şansı yakalayamamış gençler için Giresun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde mesleki eğitim, insan kaynakları ve kariyer rehberlik hizmetleri sağlamak üzere bir Sürekli Eğitim ve Mükemmeliyet Merkezi (SEMM) oluşturulması, Bu kapsamda Giresun’ da yerleşik 17-25 yaş arası, ilköğretim ve üzeri eğitimli, herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna yerleşememiş, İŞKUR’ a kayıtlı 200 işsiz gence, Turizm, Muhasebe ve Finans, Pazarlama ve Satış alanlarında mesleki eğitimler verilmesi. Eğitim alan ve eğitimini başarıyla tamamlamış kursiyerlere SEMM tarafından “İnsan Kaynakları” ve “Kariyer Rehberlik” desteği sağlanarak kariyer planlarının hazırlanması, özgeçmişlerinin oluşturulması ve bu alanlarda iş gücü talebinde bulunan işletmelere yönlendirerek iş hayatına giriş süreçlerinin kolaylaştırılması.

Faaliyetler

Eğitime katılacak gençlere kariyer rehberlik ve insan kaynakları hizmetleri sağlayarak, iş gücü talebinde bulunan işletmelere yönlendirecek olan bir Sürekli Eğitim ve Mükemmeliyet Merkezi oluşturulacaktır.

Proje süresince, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren 100 işletme ziyaret edilerek, projenin amaçları ve faaliyetler hakkında bilgi verilecektir. Bu ziyaretler sırasında işletmelerin konu ile ilgili beklenti ve talepleri tespit edilecektir.

Giresun Merkez’de bulunan muhtarlıklar ziyaret edilerek projenin tanıtımı yapılacak, projenin bilinirliğinin artırılması için muhtarlıklarla etkin bir işbirliği sağlanacaktır.

Giresun Merkez’de bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okulları ziyaret edilerek projenin tanıtımı yapılacaktır.

Sivil Toplum Kuruluşları ile Proje tanıtım toplantısı düzenlenerek projenin tanıtımı yapılacak ve projenin ilgili kuruluşların üyelerine tanıtılması ve işbirliği için destek istenecektir.

Bir web sayfası oluşturularak SEMM’ in faaliyetleri düzenli olarak bu web adresinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Projeyi tanıtan broşür ve posterler basılacak, şehrin çeşitli bölgelerine ve kamu kurumlarına bu posterler ve broşürler asılarak toplumsal farkındalık yaratılacaktır.

İşletmelerin beklentileri ve talepleri doğrultusunda Giresun Üniversitesi akademisyenler tarafından eğitim müfredatı belirlenecek ve eğitim alacak olan kursiyerler işletmelerin beklentileri doğrultusunda eğitilecektir

Giresun Üniversitesi’nin akademisyenleri tarafından verilecek ve Şubat ayında başlayacak olan eğitimlerde her alan için 3’er aylık eğitim süresi öngörülmüştür. Kursiyerler belirlenen sektörler arasından seçtikleri alanlarda 360 saat eğitim alacaklardır.

Mesleki Eğitimler sonunda başarılı olan ve eğitimlerine devam eden kursiyerlere SEMM bünyesinde yer alan bir “Kariyer Uzmanı” ve “İnsan Kaynakları Uzmanı” tarafından karşılıklı görüşme ve mülakatlar ile kariyer planı oluşturulacak, iş görüşmesi teknikleri ve özgeçmiş hazırlama gibi konularda danışmanlık desteği verilecek ve kursiyerler uygun işletmelere yönlendirilecektir.

Proje süresince izleme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek ve elde edilen sonuçlar proje sonunda yapılacak olan bir sonuç konferansında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Genel Amacı
Giresun merkezde yaşayan,ilköğretim ve üzeri eğitimli,işsiz en az 165 gence turizm,pazarlama-satış,muhasebe-finans alanlarında mesleki eğitimler verilip Giresun'da faaliyet gösteren çeşitli hizmet sektörü kuruluşlarında istihdamlarının sağlanmasıdır.

Özel Amacı
Giresun'da yaşayan,yüksek öğrenim şansı yakalayamamış gençler için GTSO bünyesinde SEMM oluşturulması,17-25 yaş arası İŞKUR'a kayıtlı 200 işsiz gence 3 aylık 3 eğitim döneminin her birinde eğitim verilmesi,eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere SEMM tarafından Kariyer Rehberlik desteği sağlanarak iş gücü talebinde bulunan işletmelere yönlendirilerek işe giriş süreçlerinin kolaylaştırılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
Eğitim ve istihdam imkanı sağlayan SEMM oluşturuldu,100 işletme,10 ilkokul,10 lise,5 STK,21 muhtarlıkta proje tanıtımı yapıldı, 3 aylık 3 dönemde 200 gence haftaiçi hergün 6 saat eğitim verildi,180 kişiye kariyer desteği sağlandı,eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler işletmelere yönlendirildi,5000 broşür,1000 poster,500 kitapçık basıldı,1 web sitesi oluşturuldu,100 kişilik konferans düzenlendi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Eğitim ve istihdam imkanı sağlayan SEMM oluşturuldu,100 işletme,10 ilkokul,10 lise,5 STK,21 muhtarlıkta proje tanıtımı yapıldı, 3 aylık 3 dönemde 200 gence haftaiçi hergün 6 saat eğitim verildi,180 kişiye kariyer desteği sağlandı,eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler işletmelere yönlendirildi,5000 broşür,1000 poster,500 kitapçık basıldı,1 web sitesi oluşturuldu,100 kişilik konferans düzenlendi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim