Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/461 Gençlere Bilgisayar Destekli Tasarım Ve İmalat Eğitimleri
Proje Genel Bilgileri
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitimler ile;
• İşsiz gençlerin bilgi ve becerileri artacak,
• Bölgedeki işgücüne katılım oranı artacak,
• İşsiz gençler ve aileleri için ekonomik fayda sağlanacak,
• İşverenlerin kalifiye eleman istihdam edilmesi sağlanarak,istedikleri nitelikler doğrultusunda kendi personellerini yetiştirmek için harcadıkları zaman ve maliyet kaybının önüne geçilecek,
• Bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşlarının bölgeye ve sorunlarına katkı sağlaması teşvik edilmiş olacak.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi kapsamında yapılan üretim çalışmalarında dünya pazarında aldığı mevcut yerinin artırılabilmesi için rekabet edebilir düzeyinin artırılması gerekmektedir.Bunun için de kalite en öncelikli olup bundan ödün vermeyerek bilgisayar destekli tasarım ve üretim sürecini maksimum seviyeye çıkartarak,müşteri odaklı ürünler tasarlayarak üretim sürecinde de bilgisayar destekli imalat teknolojileri kullanılarak bölgemizdeki sanayileşmenin artırılması klasik imalatı terk ederek teknolojik yatırımlar yapılası için alt yapı oluşturulması ve insan kaynağının geliştirilmesi ve gelişmiş insan kaynağının oluşması yurt dışından yatırımcının da bölgemize çekilmesi hedeflenmektedir.Böylece hem Kayseri hem de ülke ekonomisine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Projenin genel hedefi işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan nitelikte eleman yetiştirilmesine yönelik aktif istihdam tedbirleri alınarak,gençlere eğitim ve işgücü uyum hizmetleri verilmesini sağlamak,bu yolla düşük olan işgücüne katılım oranının ,yaş,cinsiyet ve bölge bakımından farklılık gösteren istihdam oranının dengelenmesine,gençlerin işgücü piyasasındaki dezavantajlı konumunun iyileştirilmesine,15-29 yaş grubunun işgücüne katılım oranının artırılmasına katkı sağlamaktır.
Ayrıca projemiz;bilgisayar destekli tasarım ve imalat yapacak insan kaynağın yetiştirilmesi,bilinçlendirilmesi,algı seviyesinin yükselmesiyle sanayicimizin üretiminde katkı sağlayacak kalifiye elemanın yetiştirilmesini;KOSB’ da üretim teknolojilerinin yenilenmesi ve innovasyon bilincinin yerleştirilmesini;mobilya üretiminde estetik değerlerin kazanılmasını,KOSB’ a bağlı firmalarda nitelikli işgücünün artırılmasını,Kayseri’ de yaşayan 40 işsiz gencin 7 ay süre ile Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Eğitimi alanında eğitilmesini ve en az %50 sinin istihdam edilmesini amaçlamaktadır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim