Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/697 İnternet Girişimciliği Ve E-Ticaret Eğitim Atölyesi "Doğunun Yı...
Proje Genel Bilgileri
Nihayi Faydalanıcılar
1- 44 işsiz genç ve gençlerin aileleri
2- Gençleri istihdam eden kuruluşlar
3- İnternet Ticari Portalları ile Erzurum Halkı ve Erzurum Sanayisi
4- İnternet Girişimciligi Atölyesi sürdürülebilirlik anlamında yıllara yayılan katkı
5- Türkiye İş Kurumu , 44 kişiye istihdam olanagı ve istihdam modeli
6- Türkiye genelinde örnek proje olması amacıyla fikirden faydalanıcılar

Sürdürülebilirlik :
Projemiz, Erzurum genelinde istihdamı arttırmada etkin çözüm yolu olacagı gibi tüm sektörlerin verimliligi arttırmaya yönelik bilgi ve iletişim sektörünün araçlarının etkin kullanılmasıdır. Erzurum ilin donanımlı bir e-Ticaret egitim merkezine kavuşmasıyla, projenin sürdürebilirliginde sektöre kalifiye eleman temin etmesi beklenmektedir. Gerek yetişen kursiyerler gerekse projenin kendisi internet projesi oldugu için Erzurum’un ulusal ve uluslararası tanıtımında çok etkili olacaktır. Proje, gençlerin internete yatkınlıgını göz önüne alarak, internetin ticari araç olarak görülmesini saglayacagından gençler, internet aracılıgıyla para kazanmanın yollarını arayacaklardır.

Projenin ERZURUM’a Sağlayacağı Faydalar:

1- Tarım ve et-süt ürünlerinin, dogal kaynakların (Oltu Taşı vs.), turizmin ulusal ve uluslar arası alanda tanıtım ve pazarlamasına katkı saglayacaktır.

2- Yeni meslekler (internet uzmanı, e-Ticaret uzmanı, web tasarımcı vs.) yeni iş modelleri, yeni pazarlar, iş verimliliginin etkin kullanılması gibi kısa vadede sonuçlar doguracaktır

3- Genç nüfusun girişimci olmaları, yeni istihdam alanlarının yaratılması, kurumların rekabet güçlerinin artması, üniversitelerin (ögretim kadrosu, ögrenciler) ekonomiye etkin katılımları saglayacaktır.

4- Kara ulaşım agında, bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanılması Erzurum’a farklı iş ve istihdam alanları oluşturarak bölgede ayrı cazibe unsuru olacaktır.

5- Örnek işletmelerin websitesi yapılacak ve Erzurum dışına ürün satmaları teşvik edilecektir.

6- Erzurum ürünlerinin internet aracılıgıyla ulusal ve uluslararası pazarlara satılması saglanacaktır.

7- Erzurum çevresindeki ürünlerin ulusal ve uluslar arası pazarlara satılma imkanlarının artması

8- 44 genç güncel, kazançlı ve popüler meslek sahibi olacak.

9- Mezun olan kursiyerler “uygulanan metodoloji” ile yeni kişiler yetiştireceklerdir.

10- İş Çevresi Analizi ile Erzurum’un İnternet’i kısa ve uzun vadede kullanma imkanları çıkarılacaktır.

11- Erzurum’da Kış Sporları, Et-Süt Ürünleri, Oltu Taşı vs. gibi ürün ve hizmetler ulusal ve uluslar arası pazarlara sunulacaktır.

12- Erzurum’daki işletmelerin Türkiye’nin önde gelen e-Ticaret siteleriyle (YemekSepeti, GittiGidiyor, HepsiBurada, Fırsatçıyız, Markafoni vs.) çalışma ve işbirligi fırsatları oluşacaktır.

13- Ev Kadınlarının İnternet üzerinden ürün satarak, aile ve ekonomilerine katkı saglayacaklardır.

14- Üniversite ögrencilerinin “Yeni Meslekleri” ögrenme ve hayata geçirme fırsatı yakalayarak kendi ekonomilerine, Erzurum ekonomisine katkı saglayacaklardır.

15- ÜNIVERSIAD 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları sonrası Kış Turizmin gelişmesine internet üzerinden tanıtım ile katkı saglayacaktır.
www.dogununyildizlari.com

Internet Girişimciliği ve eTicaret Eğitim Atölyesi
ERZURUM PYE697

Amaç
Erzurum'daki genç işsizlere," İnternet Girişimciligi, e-Ticaret ve Webmaster" konularında Erzurum'un iş dünyasının ihtiyaçları göz önüne alınarak egitim verilmesi. Egitim alanlara, İnternet Girişimcisi, işyerlerinde ihracat odaklı, gelecegin etkin tanıtım ve satış meslek dalları olan e-Ticaret, webmaster, internet reklamcısı, uluslararası pazarlamacı olarak istihdam edilmeleri, staj yapmalarını saglayacak gerekli tanıtım ve danışmanlık destegi vermek.

Genel Hedefler
Aktif işgücü piyasasına katılamayan gençlerin Erzurum’da “eTicaret ve Internet” işgücü piayaysında istihdam edilebilirlikleri ile girişimcilik bilgi ve yeteneklerinin artırılmasına katkı saglamak. Erzurum’da işsiz genç nüfusa, internetin ortaya çıkardıgı fırsatlardan faydalanmalarını saglayacak egitimler verereki girişimci olmaları ve istihdam edilmelerini saglamak ve Erzurum ilinde işsizlige etkin formül oluşturmaktır.

Özel Hedefler
12 aylık proje kapsamında oluşturulacak egitim merkezinde, bölgede yaşayan 18-29 yaş arası işgücü piyasasına dahil olmamış 44 gence iki ayrı grup olarak, Erzurum’un iş potansiyeli ve iş sahası gözönüne alınarak “İnternet Girişimciligi, e-Ticaret ve Webmaster” konularında egitim-danışmanlık vermek, istihdam edilmesini ve yeni iş kurmalarına yönelik destek saglamak.

Proje Sahibi : Türkiye Bilişim Derneği Istanbul Şubesi
Türkiye'nin bilişimle tanışmasının başlangıcı olan 1971 yılında kurulan TBD, "Bilişim Kültürünü" yaymaya çalışan bir "Sivil Toplum" öncü hareketi olarak, Kamu Yararına çalışan bir dernek statüsünde 14.000 i aşkın üye, 9 şube, 18 il temsilciligi ve 33 Üniversitede TBD-Genç örgütlenmesiyle geniş bir Bilişim Platformu olarak hizmet vermektedir. Bilişim Kurultayları, BİM Yöneticileri Semineri, KAMU Bilgi İşlem Semineri, İstanbul Bilişim Kongreleri, Yapı Kentte Bilişim, Bilişim Hukuk Sempozyumu, Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması, ‘‘International Future e-Learning’’ Konferansı, KOBİ Zirvesi, OSB Bilişim Seminerleri , Kadın Bilişim - 9000 kadına bilgisayar ve internet egitimi. Çocukların interneti güvenli kullanımı etkinlikleri ile Bilişim Sektörünün gelişmesine önemli katkılar vermektedir.

Proje Ortağı : Erzurum Kalkınma Vakfı
Erzurum’da yaşayanların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için resmi ve özel kuruluşlarla işbirligi yaparak, onları teşvik ederek Erzurum’da her türlü ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetin yogun bir biçimde sürdürülmesini temin etmek amacıyla 1991 yılında kurulmuştur. Erzurum ve Dogu Anadolu’da yer alan 16 ili içine alan DAP (Dogu Anadolu Projesi) hayata geçirmek için hazırladıgı projeyi TBMM gündemine taşımış, projeyi kamuya mal ederek, projenin hayatiyete geçmesini saglamıştır. Çok sayıda anma toplantıları gerçekleştirmiştir. Geleneksel olarak düzenledigi Sultan Sekisi Toplantılarının her birinde farklı bir ekonomik, sosyal ve kültürel konuyu uzmanlar eşliginde çok katılımlı toplantılarla sunmaya devam etmektedir. Sarıkamış Şehitlerini Anma Programlarıyla konuyu gündemde tutmuştur. Tabyaların agaçlandırılması, Enerji Projeleri, Erçimsan’ın oluşumuna katkısı, Erzurum’a yapılacak teşvikler, Erzurum Kongresinin 90.Yılı kutlamaları,5000 ‘den fazla annenin meme kanseri taraması, genç kızların egitilmesi, üniversite hazırlık kurslarının verilmesi, Eko Turizm’in yaygınlaştırılması gibi konular üzerinde önemli faaliyetler gerçekleştiren ERVAK, tüm Erzurumluların gönlünü kazanmıştır.

Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim