Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/717 Dış Ticarette Genç İstihdamı
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik ederken, istihdam edilebilirliklerini ve girişimciliklerini de artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirme ve uygulama kapasitesini arttırmaktır.

Özel Amacı
Şanlıurfa TSO, GAP Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğü, Harran Üniversitesi ve KOSGEB'in olanaklarını birleştirmeleriyle ortaya çıkan sinerjiyi kullanarak, mesleki yeterliliği arttırıcı eğitim faaliyetlerine katılan işsiz gençlerin ilde eksikliği duyulan farklı meslek gruplarında istihdam edilebileceği ve zaman içerisinde kazanacakları deneyimlerle kendi işlerini kurabilme

Beklenen Sonuçlar
1- İstihdam piyasası, iş arama konularında bilinçlenmiş, farkındalığı artmış ve kişisel eksiklikleri eğitimler yoluyla giderilmiş 23- 29 yaş arası üniversite mezunu 20’si kadın 30’u erkek 50 işsiz gencin ilde ve bölgedeki ihracat & ithalat yapan firmalarda istihdam edilebilirliğinin arttırılması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1- İstihdam piyasası, iş arama konularında bilinçlenmiş, farkındalığı artmış ve kişisel eksiklikleri eğitimler yoluyla giderilmiş 23- 29 yaş arası üniversite mezunu 20’si kadın 30’u erkek 50 işsiz gencin ilde ve bölgedeki ihracat & ithalat yapan firmalarda istihdam edilebilirliğinin arttırılması
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim