Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/726 Bil-İş Gel-İş Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Kayseri ilinde gençlerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
Kayseri ilinde, 18-29 yaş arası genç işsizlerin bilişim sektörünün ihtiyaçlarına yönelik donatılmalarını sağlayarak istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına sürekli katkıda bulunmaktır.

Beklenen Sonuçlar
"1.Kurulmuş proje ekibi ve proje uygulama merkezi.
2.Kurulmuş Bilişim Teknolojisi Laboratuarı
3.Eğitim almış 60 proje faydalanıcısı,
4.İş başında staj yapan 60 proje faydalanıcısı,
5.Yaygınlaştırılmış proje ,
6.Bilişim sektörü ve değişen sektör hakkında bilinçlenmiş proje faydalanıcıları ve kamuoyu,"

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
"1.Kurulmuş proje ekibi ve proje uygulama merkezi.
2.Kurulmuş Bilişim Teknolojisi Laboratuarı
3.Eğitim almış 60 proje faydalanıcısı,
4.İş başında staj yapan 60 proje faydalanıcısı,
5.Yaygınlaştırılmış proje ,
6.Bilişim sektörü ve değişen sektör hakkında bilinçlenmiş proje faydalanıcıları ve kamuoyu,"
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim