Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/1100 Gençlerin İstihdam Edilebilirliklerinin Arttırılması Ve Girişi...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Diyarbakır ilindeki gençlerin ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki yeterlilikleri ve deneyimleri arttırılarak istihdam edilmelerine katkı sağlanması ve girişimciliklerinin arttırılması.Dicle Üniversitesine Kariyer Danışma Merkezi’nin (KADAM) kurulması.

Özel Amacı
Verilecek olan eğitimlerle Diyarbakır işletmelerinin ihtiyaç duyduğu teorik ve pratik bilgilere sahip elemanların yetiştirilmesi.Gençlerin okul ve iş hayatında ve sosyal yaşamda uyum sağlamalarına yardımcı olacak rehberlik hizmetinin verilmesi.Girişimcilik özendirilerek gençlerin kendi işlerini kurmaları için gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Beklenen Sonuçlar
En az 31 gencin istihdam edilmesi,Diyarbakır ilindeki gençlerin girişimcilik bilgi ve yeteneklerinin artması,Gençlerin girişimci, kariyer hedefi olan, kendine güvenen ve toplum yaşamına uyumlu düzeye getirilmesi,Üniversite son sınıf öğrencilerindeki mezuniyet sonrası kaygının azalması,Gençlerin suç işleme oranlarında azalma görülmesi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
En az 31 gencin istihdam edilmesi,Diyarbakır ilindeki gençlerin girişimcilik bilgi ve yeteneklerinin artması,Gençlerin girişimci, kariyer hedefi olan, kendine güvenen ve toplum yaşamına uyumlu düzeye getirilmesi,Üniversite son sınıf öğrencilerindeki mezuniyet sonrası kaygının azalması,Gençlerin suç işleme oranlarında azalma görülmesi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim