Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/933 Siirt İşsiz Gençliği Meslekleştirme, Girişimcilik Ve İstihdamı ...
Proje Genel Bilgileri
Siirt İşsiz Gençliği Meslekleştirme, Girişimcilik ve İstihdamı Projesi
Projemizin genel hedefi gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik etmek, istihdam edilebilirliklerini ve girişimciliklerini artırmaktır.
Projemizin özel hedefi ise, Siirt İlinde temininde güçlük çekilen Deri Giyim Dikişçiliği, Asansör Arıza ve Bakımı ve Turizm ve Otelcilik alanında özellikle de eğitimini yarıda bırakmış 15-29 yaş arası 60 gence yerel işgücü piyasasının ve ekonominin ihtiyaçlarına yönelik mesleki eğitim vermek, 60 yüksekokul veya fakülte mezunu gence de Girişimcilik Eğitimi ve Mesleki Konularda Rehberlik Hizmeti vererek istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmaktır.
Ortaklar: Siirt Üniversitesi
Hedef Gruplar: Siirt’te ikamet eden işgücü piyasasının dışında kalan ve uzun süredir işsiz olan 15–29 yaş arası 60 kişilik eğitimini yarıda bırakmış veya orta öğretim mezunu genç işsiz ve yüksekokul veya üniversite mezunu 60 genç işsiz.
Nihai Faydalanıcılar: Siirt’te ikamet eden işgücü piyasasının dışında kalan ve uzun süredir işsiz olan 15–29 yaş arası 60 kişilik eğitimini yarıda bırakmış veya orta öğretim mezunu genç işsiz ve yüksekokul veya üniversite mezunu 60 genç işsiz.
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası
Siirt Üniversitesi
Asansör, Deri Sanayi ve Turizm ve Otelcilik Sektöründeki İşletmeler
Beklenen Sonuçlar: Siirt’te ikamet eden işgücü piyasasının dışında kalan ve uzun süredir işsiz olan 15–29 yaş arası 60 kişilik eğitimini yarıda bırakmış veya orta öğretim mezunu genç işsize yirmişerli gruplar halinde mesleki eğitim verilerek büyük oranda istihdamları sağlandı.
Yüksekokul veya fakülte mezunu 60 gence Girişimcilik Eğitimi ve Mesleki Konularda Rehberlik Hizmeti verilerek istihdam edilebilirlikleri artırıldı.
Siirt’teki yerel yönetim, STK, şirket, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak konferans, toplantı ve seminerler düzenlenerek bütünlükçü yaklaşıma uygun olarak gençlerin istihdamı ve girişimciliğini destekleyen ilgili aktörlerin farklı faaliyetleri arasında önemli oranda tamamlayıcılık sağlandı.
AB’nin tanıtımı yapıldı ve projeye katkısı vurgulandı.
Siirt Ticaret ve Sanayi Odasında ortak iş yapma kapasitesi arttı.
Siirt ve çevresinde proje yapma kapasitesi arttırıldı.
Temel Faaliyetler: Proje Ekibinin Oluşturulması ve Proje Ofisinin hazırlanması,
Danışmanlık Alımı ve Yeminli Mali Müşavir alımlarının yapılması,
Tanıtım faaliyetlerin başlatılması
Eğitim salonunun hazırlanması ve detaylı eğitim planının çıkarılması
Projede Hedef Gruplarla toplantıların yapılması,
Mesleki Eğitimlerin 3 ayrı grup halinde başlatılması,
Yüksekokul ve Üniversite Mezunlarına Girişimcilik Eğitimleri ve Mesleki Konularda Rehberlik Hizmeti çalışmalarının başlatılması,
İl Merkezi ve İlçelerde gençlerin istihdamını destekleyen ilgili aktörlerin bir araya getirilerek farklı faaliyetler arasındaki tamamlayıcılığın sağlanması,
Eğitiminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması,
Dış denetimin yapılması, başlangıç, ara ve nihai raporların yazılması,

Genel Amacı
Projemizin genel hedefi gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik etmek, istihdam edilebilirliklerini ve girişimciliklerini artırmaktır.

Özel Amacı
Siirt İlinde temininde güçlük çekilen Deri Giyim Dikişçiliği, Asansör Arıza ve Bakımı ve Turizm ve Otelcilik alanında özellikle de eğitimini yarıda bırakmış 15-29 yaş arası 60 gence yerel işgücü piyasasının ve ekonominin ihtiyaçlarına yönelik mesleki eğitim vermek, 60 yüksekokul veya fakülte mezunu gence de Girişimcilik Eğitimi vererek istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmaktır.

Beklenen Sonuçlar
120 gence Girişimcilik ve çeşitli mesleki Eğitimler verilerek istihdam edilebilirlikleri artırıldı.
Yerel yönetim, STK, şirket, kamu kurumlarıyla ortak konferans, toplantı ve seminerler düzenlenerek istihdam ve girişimciliği destekleyen ilgili aktörlerin farklı faaliyetleri arasında tamamlayıcılık sağlandı.AB’nin projeye olan katkısı vurgulandı.Siirt’te proje yapma kapasitesi arttırıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
120 gence Girişimcilik ve çeşitli mesleki Eğitimler verilerek istihdam edilebilirlikleri artırıldı.
Yerel yönetim, STK, şirket, kamu kurumlarıyla ortak konferans, toplantı ve seminerler düzenlenerek istihdam ve girişimciliği destekleyen ilgili aktörlerin farklı faaliyetleri arasında tamamlayıcılık sağlandı.AB’nin projeye olan katkısı vurgulandı.Siirt’te proje yapma kapasitesi arttırıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim