Tüm Duyurular

Linkler
Mobilya Döşeme Projesi
TR08H1.01-01/830 Mobilya Sektörüne Genç Kalifiye Eleman Yetiştirme Ve İstihdam P...
Proje Genel Bilgileri
Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeler Bİrliği Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Mobilya Sektörüne Genç Kalifiye Eleman Yetiştirme ve İstihdam Projesi
Genel Amacı
Develi İlçesinde ikamet eden işsiz gençlere meslek kazandırılması ve bölgemizdeki Mobilya Döşemeciliği konusunda nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesini sağlayarak, gençlerin istihdamlarının desteklenmesine katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
Bölgemizdeki işsiz gençlerin niteliklerinin geliştirilerek, onlara meslek kazandırılmasını sağlamak.Paydaşların ve kamuoyunun dikkatinin mesleki eğitime çekilmesi ve konu ile ilgili duyarlılıklarının artırılması. Bölgemizdeki mevcut işyerlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilerek, arz – talep dengesinin kurulmasına katkı sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
İlçemizde 60 gencin Mobilya Döşemeciliği ile ilgili bilgi ve beceri kapasiteleri artırıldı.Mesleğinin gerektirdiği teorik bilgi düzeyini yakalamış, pratik beceriye dönüştürme yeteneğini kazanmış 60 kursiyer,İşsiz gençlere meslek edindirildi,45 kursiyerin istihdamı sağlandı, işbaşında uygulamalı eğitim ortamı,Proje ve kursiyerler hakkında bilgilendirilmiş ve dikkati çekilmiş medya ve işletmeler.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
İlçemizde 60 gencin Mobilya Döşemeciliği ile ilgili bilgi ve beceri kapasiteleri artırıldı.Mesleğinin gerektirdiği teorik bilgi düzeyini yakalamış, pratik beceriye dönüştürme yeteneğini kazanmış 60 kursiyer,İşsiz gençlere meslek edindirildi,45 kursiyerin istihdamı sağlandı, işbaşında uygulamalı eğitim ortamı,Proje ve kursiyerler hakkında bilgilendirilmiş ve dikkati çekilmiş medya ve işletmeler.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim