Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/829 Samsun'daki Gençlerin İstihdamını Destekleme Projesi
Proje Genel Bilgileri
Söz konusu projenin iki özel amacı bulunmaktadır. Bu amaçlardan birincisi; Samsun ilinde yaşayan işgücüne dâhil olmamış 18 – 29 yaş arası en az ortaöğrenim mezunu 20 gence tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, 20 gence hukuk sekreterliği ve 20 gence yönetici asistanlığı alanlarında
• 300 saat teorik eğitim verilerek mesleki bilgi ve beceri eksikliğini aşmak,
• 160 saat pratik(staj) eğitim verilerek stajyerliği desteklemek, gençlerin çalışma hayatına geçiş dönemini kolaylaştırmak ve iş başında öğrenmeyi desteklemek
• 25 saatlik özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri konusunda eğitim vererek gençlerin uygun iş bulma sürecine yardımcı olmak
• Sonuncunda eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerin en az % 50’sini istihdam etmektir.
Projenin ikinci amacı ise; istihdam konusunun tarafları olan işveren örgütleri, eğitim kurumları, STK’lar, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin temsilcilerinin katılımıyla “Eğitim Kurumu-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Platformu” oluşturularak; işgücü piyasası aktörlerinin genç istihdamını artırmak amaçlı faaliyetleri arasında sinerjinin oluşmasına katkı sağlamaktır.
Derneğimiz KASİAD tarafından yürütülen Projenin genel hedefi; Samsun ilinde gençlerin aktif işgücüne katılımlarının ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına, gençlere yönelik aktif iş gücü tedbirleri geliştirme ve uygulama kapasitesinin artırılmasına, gençlerin işgücü piyasasına katılımları önündeki engellerin azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim