Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/002 Çıldır'da Kızların Liseye Geçişte Okullaşma Oranının Artırılmas...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Çıldır ilköğretimden sonra son üç yılda okullarını terk etmiş en az 150 kızdan en az %20'sinin lisede eğitimlerine geri dönmeleri. Çıldır merkezde faaliyet gösteren liseler ile Ardahan merkezde faaliyet gösteren meslek liselerinde kızlar arasındaki okullaşma oranının en az &5 artması.

Özel Amacı
Çıldır Yibo ile Çıldır Lisesinde taramalar ile son üç yılda ilkokuldan sonra okula devam etmeyen en az 150 kızın tespiti Çıldır merkezdeki en az 100 ilköğretim öğrencisine okullarına devam konusunda bilinçlendirme ile kariyer rehberlik hizmetleri sunumu, okullarını terk etmiş en az 150 kız çocuğu ve ailelereine yönelik kızların okullarına geri dönmelerini teşvik edici bilinçlendirme kampanyası

Beklenen Sonuçlar
İlköğreti,mden sonra eğitimlerini terk etmiş ve tespiti yapılmış 150 kız arasından en az %20 si eğitime geri döndü.
Ardahan merkezdeki meslek liseleri ile Çıldır'daki liselerde kız öğrenciler arasındaki okullaşma oranı en az %5 arttı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
İlköğreti,mden sonra eğitimlerini terk etmiş ve tespiti yapılmış 150 kız arasından en az %20 si eğitime geri döndü.
Ardahan merkezdeki meslek liseleri ile Çıldır'daki liselerde kız öğrenciler arasındaki okullaşma oranı en az %5 arttı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim