Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/015 Bilinçli Ebeveyn, Aydınlık Gelecek
Proje Genel Bilgileri
Kendini topluma karşı sorumlu hisseden ve engin bir dünya görüşüne sahip, bireysel bİrçok yapıcı özellİklerle donanmış, ülkesine Mİlletine ve İnsanlığa yararlı, sürekli gelişen aydın bİreyler yetiştirmek için çalışıyoruz.
Kırsal kesimden gelen öğrencilerin, ailelerinin aile içi iletişim başta olmak üzere ilgili konularda bilinçlendirilmeleri ve özellikle kız öğrenciler için okulun daha cazip koşullara kavuşturulması
Genel Amacı
Bilinçli Ebeveyn Aydınlık Gelecek Projesi; Aile içi iletişim, kişiler arası iletişim becerileri ve ilgili konularda bilinçlendirme çalışmaları yaparak, okulda çocukların daha kaliteli zamanlar geçirmesini sağlayarak, özellikle kız çocuklarının okullaşmasına katkıda bulunabilmeyi amaçlamaktadır.

Özel Amacı
Okul-Aile-Öğrenci birlikteliğini ve iletişimini gerçekleştirmek, Aile içi iletişimi güçlendirerek ortak bir anlayış ve uzlaşı kültürünün yerleşmesini sağlamak,yatılı öğrenim gören öğrencilerin boş zamanlarını kişisel gelişme ve toplumsal düzeni geliştirme aracı olarak değerlendirmek, Yatılı öğrencilerin ilgilerini uyandırmak, motive etmek, bu konuda tutum ve değer geliştirmelerini sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
Adıyaman'da okul terk riski olan çocuk
sayısının azaltılması ve özellikle kız çocuklarının
eğitime kazandırılması, Okul-aile-öğrenci ilişkilerinin iyileştirilmesi, Öğrencilerin okuldan kaçma, okulu terk etme orta öğretime devam etmeme risklerinin okulda düzenlenecek etkinlikler sayesinde azaltılması, Öğrencilerin çeşitli alanlardaki bilgi ve
becerilerinin artırılması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Adıyaman'da okul terk riski olan çocuk
sayısının azaltılması ve özellikle kız çocuklarının
eğitime kazandırılması, Okul-aile-öğrenci ilişkilerinin iyileştirilmesi, Öğrencilerin okuldan kaçma, okulu terk etme orta öğretime devam etmeme risklerinin okulda düzenlenecek etkinlikler sayesinde azaltılması, Öğrencilerin çeşitli alanlardaki bilgi ve
becerilerinin artırılması
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim