Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/023 Kızlarımızı Geleceğe Taşıyoruz
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
İlköğretim mezunu olduğu halde ortaöğretime kayıt yaptırmayan özellikle kız çocuklarının okullaşma oranının yükseltilmesi,
-eğitimin kalitesinin arttırılması,
-eğitim ve iş piyasası arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi yoluyla insana yatırım yaparak sürdürülebilir kalkınmanın yakalanması

Özel Amacı
-Ortaöğretimdeki kız çocuklarının okulu terk etme oranının azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması,
-çocukların okulu terk etmemeleri ve iş piyasasında doğru tercihler yapabilmeleri için kendilerinin ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesi,
-kız çocuğuna yapılacak mal ve hizmet yardımıyla okumanın cazip hale getirilmesi

Beklenen Sonuçlar
-Okula gönderilmeyen özellikle kız çocuklarının okullaşma oranının arttırılması sonucu eğitimin yaygınlaşması,
-kalitesinin artması,mesleki eğitim ve ortaöğretimde okullaşma oranının arttırılması ve iş piyasasıyla koordinasyonun sağlanması yoluyla iş piyasasına donanımlı elemanlar yetişmesi,
-kızlarımızın genç yaşta evlenmesinin zorlaştırılması,

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
-Okula gönderilmeyen özellikle kız çocuklarının okullaşma oranının arttırılması sonucu eğitimin yaygınlaşması,
-kalitesinin artması,mesleki eğitim ve ortaöğretimde okullaşma oranının arttırılması ve iş piyasasıyla koordinasyonun sağlanması yoluyla iş piyasasına donanımlı elemanlar yetişmesi,
-kızlarımızın genç yaşta evlenmesinin zorlaştırılması,
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim