Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/034 Ruhu Güzel, Kendileri Özel Çocuklar Projesi
Proje Genel Bilgileri
ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMASININ ARTTIRILMASI HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA SİVAS İL MERKEZİNDE VE İLÇELERİNDE ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARI OLMAK ÜZERE TÜM ÖĞRENCİLERİN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE OKULLAŞMALARININ ARTTIRILMASI.
RUHU GÜZEL KENDİLERİ ÖZEL ÇOCUKLAR PROJESİ
Genel Amacı
Bölge halkını sanatsal faaliyetlerle eğitim önemi konusunda bilinçlendirerek, bölgede özellikle kız çocuklarının okullaşma oranının artırılmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
Sivas il merkezinde ve ilçelerinde özellikle kız çocukları olmak üzere tüm öğrencilerin ortaöğretime geçişte okullaşmalarının artırılması.

Beklenen Sonuçlar
Proje kapsamında Sivas ilinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel otoriteler arasında işbirliği geliştirilerek birlikte hareket etme kabiliyeti artırıldı. 4 ilköğretim okulu tiyatro, müzik, resim, halkoyunları sanat dallarından birinin eğitimi konusunda donanımlı hale geldi.Proje kapsamında ilköğretim çağındaki çocuklar tiyatro, resim, müzik ve halkoyunları konusunda yetenek kazandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje kapsamında Sivas ilinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel otoriteler arasında işbirliği geliştirilerek birlikte hareket etme kabiliyeti artırıldı. 4 ilköğretim okulu tiyatro, müzik, resim, halkoyunları sanat dallarından birinin eğitimi konusunda donanımlı hale geldi.Proje kapsamında ilköğretim çağındaki çocuklar tiyatro, resim, müzik ve halkoyunları konusunda yetenek kazandı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim