Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/054 Gelecek Benim
Proje Genel Bilgileri
Projemizin genel hedefi ilköğrenim sonrasında, istemediği halde eğitimini bırakmak zorunda kalan kız öğrencilere imkân yaratarak eğitimlerine devam etmelerini ve uzun vadede daha fazla sayıda kadının iş hayatına katılmasını sağlamaktır.


Bu noktadan hareketle projemizin özel hedefi ise, şehre uzak bir bölgede, köy çocuklarına ilköğretim imkanı sunan Yozgat, Çayıralan Hayri Yıldız YIBO’da eğitim almakta olan 35 kız öğrencinin ikinci öğrenimlerine devam etmesi amacıyla, ailelerin bilinçlendirilmesi, takviye eğitim ve rehberlik hizmetlerinin sağlanması, rol modellerin tanıtılması ve yerel paydaşların desteği ile; SBS sınavlarında başarılı olmalarını sağlamaktır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA IV. Bileşeni Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Arttırılması Hibe Programı Kapsamında AB Merkezi Finans ve İhale Birimi ile 14.12.2010 tarihinde imzaladığımız sözleşme uyarınca hayata geçirdiğimiz Gelecek Benim Projemiz, Derneğimiz Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve A.Tekke Hayri Yıldız YIBO işbirliği ile Yozgat, Çayıralan İlçesi Aşağı Tekke köyünde uygulanmaktadır.
Genel Amacı
Projemizin genel hedefi ilköğrenim sonrasında, istemediği halde eğitimini bırakmak zorunda kalan kız öğrencilere imkân yaratarak eğitimlerine devam etmelerini ve uzun vadede daha fazla sayıda kadının iş hayatına katılmasını sağlamaktır.

Özel Amacı
Köy çocuklarına ilköğretim imkanı sunan Yozgat, Çayıralan Hayri Yıldız YIBO’da eğitim almakta olan 35 kız öğrencinin ikinci öğrenimlerine devam etmesi amacıyla, ailelerin bilinçlendirilmesi, takviye eğitim ve rehberlik hizmetlerinin sağlanması, rol modellerin tanıtılması ve yerel paydaşların desteği ile; SBS sınavlarında başarılı olmalarını sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
120 Ailenin bilinçlendirilmesi
5 eğitmen ile SBS sınavlarına takviye eğitim programları
YİBO içerisinde gerekli teknik donanıma sahip 2 eğitim ünitesinin hazırlanması
2 adet seminer ile kız öğrenci ve ailelerinin başarılı iş kadını rol modeller ve kişisel gelişim uzmanları ile tanıştırılması
Yerel paydaşların desteğinin sağlanması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
120 Ailenin bilinçlendirilmesi
5 eğitmen ile SBS sınavlarına takviye eğitim programları
YİBO içerisinde gerekli teknik donanıma sahip 2 eğitim ünitesinin hazırlanması
2 adet seminer ile kız öğrenci ve ailelerinin başarılı iş kadını rol modeller ve kişisel gelişim uzmanları ile tanıştırılması
Yerel paydaşların desteğinin sağlanması
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim