Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/056 YİBO Öğretmenlerinin Duygusal Yeteneklerini Geliştirme Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Eğitim kalitesinin yükseltilmesine ve eğitimde cinsiyet farkı nedeniyle kız çocukları aleyhine oluşan dezavantaj tablosunun ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
Sinop İli’nde eğitim veren YIBO’larda çalışan tüm öğretmenlerin hizmetiçi eğitimden geçirilerek duyuşsal ve bilişsel yönden niteliklerinin artırılması yoluyla Sinop kırsalında eğitim kalitesinin yükseltilmesi, kız çocukları başta olmak üzere bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin ortaöğrenimdeki okullaşma ve başarı oranlarının artırılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
1-Proje kapsamındaki eğitimlere katılan öğretmenlerin mesleki nitelikleri artacaktır.
2-YIBO’lardan ortaöğrenime geçiş oranları artacak, bu oranda kız çocuklarının payı yükselecektir.
3-Hedef öğrencilerin derslerindeki başarı seviyeleri artacak, kırsal alan ve kent merkezleri arasındaki başarı düzeyi farkları azalacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1-Proje kapsamındaki eğitimlere katılan öğretmenlerin mesleki nitelikleri artacaktır.
2-YIBO’lardan ortaöğrenime geçiş oranları artacak, bu oranda kız çocuklarının payı yükselecektir.
3-Hedef öğrencilerin derslerindeki başarı seviyeleri artacak, kırsal alan ve kent merkezleri arasındaki başarı düzeyi farkları azalacaktır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim