Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/062 "Bir Hayalim Var" Pertek YİBO Yenilikçi Eğitim Projesi
Proje Genel Bilgileri

''BİR HAYALİM VAR'' Pertek YİBO Yenilikçi Eğitim Projesi
Yenilikçi eğitim anlayışları doğrultusunda eğitim kalitesinin arttırılması ve etkili bir mesleki yönlendirme yaparak, özellikle kız çocuklarının okullaşma oranının arttırarak ile eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi suretiyle, insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılmasıdır. Genel amaca uygun olarak eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla bakanlığımız tarafından yenilenen ilköğretim okulları müfredatına uygun olarak ön plana çıkan Çoklu Zeka Kuramı ve mesleki yönlendirmenin ilçemizde faaliyet gösteren bir eğitim kurumu olan Pertek Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda etkin olarak uygulanması ve sonucunda da özellikle kız çocukları olmak üzere orta öğretimde okullaşma oranının arttırılması projemizin temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda çoklu zeka kuramı ve mesleki yönlendirme olarak tanımlanabilir;
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim