Tüm Duyurular

Linkler
www.elimizdekalem.com
TR08H2.01-02/095 Ellerimizdeki Kalemlerle Bizde Varız; Yarınlar İçin
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Eğitim kalitesinin artırılması,eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve başta kız çocukları olmak üzere her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi suretiyle insan kaynağına yapılan yatırımın artırılmasıdır

Özel Amacı
Bingöl’de yaşayan ve ilköğretimden sonra ortaöğretime devam edemeyen 40 kız çocuğunun okullaşmasını sağlamak ve ebeveynlerinin kızlarının okullaşması konusunda bilinçlerinin artırılmasını sağlamaktır

Beklenen Sonuçlar

Eğitim personeline seminerler verildi,Eğitim personeli tarafından kızların evlerine ziyaretler yapıldı,Hedef grup kız çocukları,Açıköğretim Lisesi'ne kayıt edildi,Hedef grup kızlara eğitimler verildi,Kızların ebeveynlerine seminerler verildi,Eğitim personeli tarafından hedef grup kızların evine rehberlik ziyaretleri yapıldı,Kızlara gezi düzenlendi,Kursiyerlere sertifika töreni düzenlendi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar

Eğitim personeline seminerler verildi,Eğitim personeli tarafından kızların evlerine ziyaretler yapıldı,Hedef grup kız çocukları,Açıköğretim Lisesi'ne kayıt edildi,Hedef grup kızlara eğitimler verildi,Kızların ebeveynlerine seminerler verildi,Eğitim personeli tarafından hedef grup kızların evine rehberlik ziyaretleri yapıldı,Kızlara gezi düzenlendi,Kursiyerlere sertifika töreni düzenlendi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim