Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/103 Pamuk Tarlasına Değil, Okula Gitmek İstiyorum Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Projenin genel amacı, yoksulluk ve yoksunluk nedeniyle eğitim sisteminden kopma noktasına gelmiş çocukları yeniden sisteme kazandırmak için telafi eğitim programları düzenlemek ve bilinç düzeyini artırmaktır.

Özel Amacı
Projenin özel amacı, Ertuğrulgazi İlköğretim Okuluna kayıtlı, okumak isteyen ancak derslerinde başarılı olamayan, okul terk etme riski yüksek 100 kız ve 50 erkek öğrenciye ders başarılarını arttırmak ve okulda kalmalarını sağlamak için takviye eğitimler düzenlemek ve sosyalleşmelerini sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
1-Sürekli eğitime destek ortamı" oluşturularak, hedef grubun eksik kaldıkları derslerde destek vermek.
2-Eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak.
3-Toplumda çocuk isçiliği ve çocuk hakları ile ilgili genel bilinç ve duyarlılığı yükseltmek.
4-Çocukların özgüven, farkındalık ve ait olma duygularının gelişmesine katkı sağlamak.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1-Sürekli eğitime destek ortamı" oluşturularak, hedef grubun eksik kaldıkları derslerde destek vermek.
2-Eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak.
3-Toplumda çocuk isçiliği ve çocuk hakları ile ilgili genel bilinç ve duyarlılığı yükseltmek.
4-Çocukların özgüven, farkındalık ve ait olma duygularının gelişmesine katkı sağlamak.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim