Tüm Duyurular

Linkler
bereket yibo
SALIPAZARI MEM
SAMSUN MEM
TR08H2.01-02/152 Daha Çok Kız Ortaöğretimde Olmalı
Proje Genel Bilgileri
OKULUMUZ SAMSUN İLİNİN 55 KİLOMETRE DOĞUSUNDA BULUNAN SALIPAZARI İLÇESİNDE ÖĞRETİME DEVAM ETMEKTEDİR. YÖREMİZ YOKSUL VE KÜLTÜREL DÜZEYİ DÜŞÜK BİR BÖLGEDİR KIZ ÇOCUKLARININOKULLAŞMA ORANI DÜŞÜKTÜR. 'DAHA ÇOK KIZ ORTAÖĞRETİMDE OLMALI' PROJEMİZ SAYESİNDE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANLARININ ARTACAĞINI BÖLGEYE ÖRNEK OLACAĞINI TAHMİN ETMEKTEYİZ. VELİLERLE BİREBİR GÖRÜŞÜLEREK KIZ ÇOCUKLARININ ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMASI İKNA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. PROJENİN YARARLI OLACAĞINA İNANMAKTAYIZ.
Genel Amacı
Samsun salıpazarı ilçesinde özellikle kız çocuklarının olmak üzere her düzeyde okullaşma oranının arttırılması amacıyla, ailelerin bilinçlendirilmesine ve öğrencilerin kapasitelerinin yükseltilmesine katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
Samsun Salıpazarı ilçesinde,derslerinde başarısız,okulu terk etme riski taşıyan ilköğretim 6-7-8.sınıfta okuyan 10 erkek 40 kız öğrenciye başarısız oldukları derslerde 528 saat ek ders almaları sağlanıp ve ortaöğretime geçiş konusunda sosyal bilinçlendirme programı uygulayarak,%50 sinin ortaöğretime devamlarını sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
1.Projenin yürütülmesi ve eğitimlerin uygulanması için 9 kişiden oluşan proje uygulama birimi kuruldu.
2.Projenin uygulanması için gerekli fiziksel ve teknik altyapı ile eğitici havuzu oluşturuldu.
3.Kamuoyu ve hedef kitle projenin amaç ve faaliyetleri hakkında haberdar oldu ve eğitim alacak 50 öğrenci belirlendi.
4.Proje açılış toplantısı öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1.Projenin yürütülmesi ve eğitimlerin uygulanması için 9 kişiden oluşan proje uygulama birimi kuruldu.
2.Projenin uygulanması için gerekli fiziksel ve teknik altyapı ile eğitici havuzu oluşturuldu.
3.Kamuoyu ve hedef kitle projenin amaç ve faaliyetleri hakkında haberdar oldu ve eğitim alacak 50 öğrenci belirlendi.
4.Proje açılış toplantısı öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim