Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/154 Biz De Varız!
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Özellikle kız çocuklarının okulu terk etmesini engellemek,ayrım gözetmeksizin eğitimi özendirmek ve süreklilik bilinci kazandırmak, ebeveynleri bilinçlendirmek, okuldan uzaklaşmış olan kızlarımızı açık öğretime ve meslek kurslarına yönlendirmek, eğitimin kalitesini arttırmak.

Özel Amacı
Kız çocuklarının okulu terk etme oranlarını %90 oranında düşürmek, orta öğretime geçişlerini arttırmak, eğitimden uzaklaşmış kız çocuklarımızı açık öğretime yönelterek eğitimlerine devam etmelerini, mesleki eğitime yönelterek üretime katılmalarını %70 arttırmak, ebeveynlerimize ve halkımıza cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eğitim konusunda bilinç kazandırmak

Beklenen Sonuçlar
okulu terk etme riski bulunan öğrencilerimiz tespit edilmiş ve gereken imkanlar temin edilerek okula devamları sağlanmıştır. mezun olan kızlar açıkliseye kaydedilmiş, ve mesleki eğitime alınmıştır.Ebeveyn ve köy halkı eğitimde cinsiyet ayrımı olmadığı konusunda bilinçlenmişlerdir.Bir sonraki yıl ilk ve orta öğretime daha fazla kız çocuk kayıt olmuştur.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
okulu terk etme riski bulunan öğrencilerimiz tespit edilmiş ve gereken imkanlar temin edilerek okula devamları sağlanmıştır. mezun olan kızlar açıkliseye kaydedilmiş, ve mesleki eğitime alınmıştır.Ebeveyn ve köy halkı eğitimde cinsiyet ayrımı olmadığı konusunda bilinçlenmişlerdir.Bir sonraki yıl ilk ve orta öğretime daha fazla kız çocuk kayıt olmuştur.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim