Tüm Duyurular

Linkler
Kars'taki Kızlar İlerliyor Web Sitesi
TR08H2.01-02/156 Kars'taki Kızlar İlerliyor
Proje Genel Bilgileri
Kars'taki Kızlar İlerliyor
Projenin genel hedefi; Kars’taki ortaöğretimde okuyan kız öğrencilerin okulda kalmalarına ve iş piyasasında yer edinmelerine katkı sağlamaktır. Projenin özel hedefleri ise; Kars’ta ortaöğretimde okuyan kız öğrencilerin okulda kalma ve meslek hayatına geçişle ile ilgili motivasyonlarını, mesleki becerileri ve yetkinliklerini artırmak, Kars’ta ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin öğretmenlik ve rehberlik konusundaki niteliklerinin ve vizyonlarının geliştirilmesi ile eğitim kalitesinin artmasına katkıda bulunmak Toplumda cinsiyet farkındalığını artırarak kız öğrencilerin eğitiminde cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine katkıda bulunmak
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim