Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/171 Eğitimde Bizde Varız Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Viranşehir merkez ve köylerinde yaşayan okutulmamış genç kızlar ile bu kızları okula göndermeyen ebeveynlerin bilinçlendirilmesi; programın “Başta kız çocuklarının olmak üzere her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi suretiyle,insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması”.

Özel Amacı
• Özellikle kız çocuklarının ortaöğretimdeki ve mesleki eğitimdeki okullaşma oranlarının arttırılması,
• Özellikle kız çocuklarının okul terk etme oranlarının düşürülmesi,
• Başta kız çocukları ve kadınlar olmak üzere işgücünün, mesleki becerilerinin ve yetkinliklerinin arttırılması,
• Özellikle kız çocuklarının eğitimi hususunda ebeveynlerin bilincinin arttırılması.

Beklenen Sonuçlar
Okula gönderilmeyen genç kızların aileleri, belediyede çalışmakta olan sosyolog ve proje kapsamında istihdam edilecek rehberlik hocası, psikolog ve köylerde imamların desteğiyle yüz yüze görüşmeler yapılarak ikna edildi.Okula gönderilen kız sayısında artış gözlendi.
Uzun vadede ilçenin eğitim düzeyi yükseldi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Okula gönderilmeyen genç kızların aileleri, belediyede çalışmakta olan sosyolog ve proje kapsamında istihdam edilecek rehberlik hocası, psikolog ve köylerde imamların desteğiyle yüz yüze görüşmeler yapılarak ikna edildi.Okula gönderilen kız sayısında artış gözlendi.
Uzun vadede ilçenin eğitim düzeyi yükseldi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim