Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/172 İlköğretimden Meslek Lisesine; Açık Liseden Meslek Kursuna Proj...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
projemizin genel amacı başta beldemizde olmak üzere bütün bölgede ve ülkede eğitime devam konusunda problem yaşayan kız öğrencillerimizin okullaşmasını sağlamak, eğitim düzeylerini yükseltmek amaçlanmaktadır.

Özel Amacı
projemizin özel amaçları beldemizde 1. hedef gurubumuz olan 15 tane kız öğrencinin liseye devamını sağlamak.2. gurubumuz olan 25 kişilik okula devam edememiş kız öğrenciye temel bilgisayar eğitimi ve bilgisayrlı muhasebe eğitimi verilerek nitelikli hale getirmek ve aynı zamanda bu gurumu meslek kursalrına ve açık öğretime yönlendirerek eğitimlerinin devamını sağlamak amaçlanmaktadır.

Beklenen Sonuçlar
projemizde 1. hedef gurubumuz olan kız öğrencilerimizin eğitimlerine devamlarını sağlamak. verilen sbs eğitimi ile anadolu ve meslek liselerine yerleşmelerini sağlamak.2. gurubumuzdaki öğrencilerinde temell bilgisayar ve bilgisayarlı muhasebe eğitimi ile nitelikli hale getirmek. açık öğretim ile meslek kursalına yönledirerek eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak amaçlanmaktadır

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
projemizde 1. hedef gurubumuz olan kız öğrencilerimizin eğitimlerine devamlarını sağlamak. verilen sbs eğitimi ile anadolu ve meslek liselerine yerleşmelerini sağlamak.2. gurubumuzdaki öğrencilerinde temell bilgisayar ve bilgisayarlı muhasebe eğitimi ile nitelikli hale getirmek. açık öğretim ile meslek kursalına yönledirerek eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak amaçlanmaktadır
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim