Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/177 Şimdi Okullu Olduk
Proje Genel Bilgileri
MALATYA İLİ KALE İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
ŞİMDİ OKULLU OLDUK PROJESİ
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operayonel Programı
Özellikle Kız Çocuklarının Okullaştırılmasının Artırılması Hibe Programı
ŞİMDİ OKULLU OLDUK PROJESİ
Genel Amacı
Malatya ili Kale ilçesine bağlı 10 köyde yürütülecek olan proje 7-25 yaş arası başta kız çocuklarını kapsayacak olup 110 kız çocuğu, kadın ve 10 erkeğin eğitim kalitesinin arttırılması ve her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi suretiyle, insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılmasıdır.

Özel Amacı
Kale ilçesine bağlı 10 ayrı köyde yaşayan 7-25 yaş grubunda olan 110 kadın, kız çocuğu ve 10 erkeğin ilk ve ortaöğretimdeki, ayrıca mesleki eğitimdeki okullaşma oranlarının arttırılması, okul terk etme oranlarının düşürülmesi ve başarılarının arttırılmasını sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
7-25 yaş aralığında olan 120 kişinin seçimi gerçekleştirilmesi, Kursiyerler aldıkları eğitimlerle kapasitelerini arttırması ve girdikleri sınavlarda başarı elde etmesi, böylece Kale ilçesine bağlı köylerde çocukların ve kadınların okullaşma oranlarının arttırılması için katma değer yaratılması,

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
7-25 yaş aralığında olan 120 kişinin seçimi gerçekleştirilmesi, Kursiyerler aldıkları eğitimlerle kapasitelerini arttırması ve girdikleri sınavlarda başarı elde etmesi, böylece Kale ilçesine bağlı köylerde çocukların ve kadınların okullaşma oranlarının arttırılması için katma değer yaratılması,
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim