Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/187 Kız Çocukları Ve Ebeveynler Okuma Salonunda Buluşuyor
Proje Genel Bilgileri
DİYARBAKIR EĞİTİMCİLER DERNEĞİ
(DEĞİDER)
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER İÇİN GÖNÜLLÜ KATKILAR
Genel Amacı
Eğitimde dezavantajlı grup olan kız çocuklarının eğitim seviyelerinin artırılması yoluyla toplum genelinde eğitim kalitesinin artırılması, eğitime yani insan sermayesine yapılan yatırımın artması ve kız çocuklarının okullaşma oranının artmasıyla iş gücü piyasasında kadın istihdamının fazlalaşması,

Özel Amacı
Diyarbakır ilinde özellikle göç alan semtlerdeki ebeveynlerin, kız çocuklarının okula gönderilmeleri ve okula devamlılıklarının sağlanbilmesi
Yukarıda bahsedilen semtlerde 15- 40 yaş arası okur- yazar olmayan annelerin okuma yazma öğrenmesine yardımcı olmak
Ortaöğretimde okulda başarısız olan veya bu okulu bırakmış olan kız çocuklarına dışarıdan katkıda bulunmak ve derslerine destek sağlamak

Beklenen Sonuçlar
-Aileleri kız çocuklarının eğitimi konusunda bilinçlendirerek kızların eğitime dâhil olmaları ve devam etmeleri sağlanacak;
-Diyarbakır’da özellikle ortaöğretim seviyesindeki kız çocuklarının okullaşma oranları artırılacak;
-Annelere okuma- yazma becerisi kazandırılarak, kızlarının eğitimlerine devam etmeleri hususunda aile içinde onları desteklemeleri sağlanacak

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
-Aileleri kız çocuklarının eğitimi konusunda bilinçlendirerek kızların eğitime dâhil olmaları ve devam etmeleri sağlanacak;
-Diyarbakır’da özellikle ortaöğretim seviyesindeki kız çocuklarının okullaşma oranları artırılacak;
-Annelere okuma- yazma becerisi kazandırılarak, kızlarının eğitimlerine devam etmeleri hususunda aile içinde onları desteklemeleri sağlanacak
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim