Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/228 Supporting Girls For The Future Of Van
Proje Genel Bilgileri

Projenin adı: “Van’ın Geleceği İçin Kız Çocuklarının Desteklenmesi”

Projenin yürütücüsü: YAKA Kadın Kooperatifi (SS Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi)

Projenin ortağı: Van Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

Projenin toplam bütçesi: 90.099,00 Avro

Proje hangi program kapsamında yürütülüyor: Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı

Projenin yeri: Düzyol mahallesi, Van

Projenin süresi: 12 ay (15 Aralık 2010 – 15 Aralık 2011)

Projenin hedefi: Van’ın Düzyol Mahallesinde yaşayan 13-18 yaş arası kız çocuklarına ders desteği ve rehberlik sağlanarak ortaöğretime devam ve erişimlerinin artırılması; okuldan ayrılmış olanların açık liseye yönlendirilmesi ve mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi; bu kız çocuklarının annelerinin çocuk bakım hizmetleri, çamaşırhane ve kadının insan hakları konulu eğitimlerle sosyal olarak desteklenmesi yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak.

Projenin hedef grupları:

Birinci hedef grup: Düzyol mahallesinde yaşayan aşağıdaki özelliklere sahip, 13-18 yaş arası kız çocukları:

- İlköğretimin son sınıfında olan kız çocukları
- Ortaöğretime devam eden kız çocukları
- Erken evlendirilme nedeniyle okuldan ayrılmış ya da okuldan ayrılma riski olan kız çocukları

Yukarıdaki kategorilerden toplam en az 300 kız çocuğuna ulaşılması hedeflenmektedir.

İkinci hedef grup: Yukarıda belirtilen kız çocuklarının anneleri. Toplam en az 300 anneye ulaşılması hedeflenmektedir.

Projenin beklenen çıktıları:

1. Düzyol mahallesinde yaşayan 13-18 yaş arası en az 300 kız çocuğu, “Kız Çocuklarının Eğitimine Destek Merkezi”nin etüt odasından, sosyal biriminden, bilgisayar/internet odasından yararlandı.

2. Düzyol mahallesinde yaşayan 13-18 yaş arası kız çocuklarının annesi en az 300 kadın çamaşırhane, çocuk bakım odası ve bilgisayar/internet odasından yararlandı.

3. Şu an okula devam eden ya da okuldan ayrılmış kız çocukları, durumlarına ve ihtiyaçlarına göre orta öğretim seçenekleri, üniversite/kariyer seçenekleri ve açık lise seçenekleri hakkında bilgilendirildi.

4. Şu an okula devam eden en az 250 kız çocuğuna okuldan sonra sessiz bir çalışma ortamı ve ödevleri ve dersleri için destek sağlandı.

5. 15-18 yaş arası ve okuldan ayrılmış 50 kız çocuğuna 3 aylık bilgisayar eğitimleri ve sertifika verildi.

6. Okuldan ayrılmış ya da ayrılma riski olan kız çocuğu olan en az 300 annenin kadının insan hakları (özellikle kız çocuklarının okullaşmasının önemi; erken evliliğin riskleri; erken ve zorla evlendirmeye ve kadına yönelik şiddete karşı yasal hakları vb.) hakkında farkındalıkları geliştirildi.

7. En az 300 anne çamaşırhane ve çocuk bakım hizmetleriyle sosyal olarak desteklendi.

8. 50 anneye 3 aylık okuma yazma eğitimleri ve sertifikaları verildi.

9. Van’daki yerel medyanın, ulusal medyanın temsilcilerinin, ilgili yerel yöneticilerin ve ilgili STK’ların erken evliliğin önlenmesi ve kız çocuklarının orta öğretime devamı konusundaki farkındalığı artırıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim