Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/231 Hakkari'de Kız Çocuklarının Okullaşmasının Desteklenmesi Projes...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Hakkâri’ de eğitim kalitesinin arttırılması, acil tedbir planları gerektiren özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması suretiyle, insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması ve kız çocuklarının eğitiminin önemine yönelik bilincin geliştirilmesidir

Özel Amacı
Hakkari’de Okuma yazma bilmeyen, 75 kız çocuğuna okuma yazma kursu vererek, 6. 7. ve 8. sınıflara lise derslerine destek etütleri verilerek ayrıca psikolojik ve mesleki rehberlik sağlayarak, mesleki eğitimdeki okullaşmanın arttırılmasına katkı sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
75 kız çocuğuna, yetiştirme kursu verilerek eğitim ve öğretim ile ilgili temel becerileri geliştirildi. Açık İlköğretim ve Açık Lise yoluyla eğitimlerine devam etmeleri sağlandı.
6. 7. 8. Sınıftakiler için etüt desteği, kız çocukları için ise lise derslerine destek etütleri sağlandı. 3 ay süre ile mesleki eğitim kursları düzenlenerek, okul yaşamlarına ilişkin mesleki yetkinlikleri arttırıldı

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
75 kız çocuğuna, yetiştirme kursu verilerek eğitim ve öğretim ile ilgili temel becerileri geliştirildi. Açık İlköğretim ve Açık Lise yoluyla eğitimlerine devam etmeleri sağlandı.
6. 7. 8. Sınıftakiler için etüt desteği, kız çocukları için ise lise derslerine destek etütleri sağlandı. 3 ay süre ile mesleki eğitim kursları düzenlenerek, okul yaşamlarına ilişkin mesleki yetkinlikleri arttırıldı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim