Tüm Duyurular

Linkler
Şebinkarahisar'da Kardelenler Açıyor
TR08H2.01-02/612 Şebinkarahisar'da Kardelenler Açıyor
Proje Genel Bilgileri
http://www.sebindekardelenleraciyor.com/
"Şebinkarahisarda Kardelenler açıyor" adlı Avrupa Birliği projesi hakkında bilgiler yer alıyor.
Genel Amacı
Şebinkarahisar'daki kızların örgün ve yaygın eğitime devamını sağlamak, kız çocuklarının eğitimi hususunda ebeveynlerin bilincinin arttırmak

Özel Amacı
En az ilköğretim mezunu ortaöğretime devam edemeyen 15-18 yaş arasında 45 Kız öğrenciyi ortaöğretim kurumlarına yönlendirmek. 18-25 yaş arasında 30 kursiyere Temel Giyim, Çocuk Gelişimi ve Temel Bilgisayar alanlarında eğitimler vermek.Toplam 100 aileye kız çocuklarının eğitiminin önemi hakkında seminerler düzenlemek

Beklenen Sonuçlar
En az ilköğretim mezunu 18-25 yaş arasındaki kızlara Temel Giyim, Çocuk Gelişimi ve Temel Bilgisayar alanlarında eğitimleri vererek mesleki eğitim almalarını sağlamak.Eğitimler sonunda Açık öğretim kurumlarına yönlendirmek.15-18 yaş arasındaki 45 kızı ortaöğretim kurumlarına yönlendirilecektir.Toplam 100 aileye kız çocuklarının eğitiminin önemi hakkında seminerler düzenleniyor.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
En az ilköğretim mezunu 18-25 yaş arasındaki kızlara Temel Giyim, Çocuk Gelişimi ve Temel Bilgisayar alanlarında eğitimleri vererek mesleki eğitim almalarını sağlamak.Eğitimler sonunda Açık öğretim kurumlarına yönlendirmek.15-18 yaş arasındaki 45 kızı ortaöğretim kurumlarına yönlendirilecektir.Toplam 100 aileye kız çocuklarının eğitiminin önemi hakkında seminerler düzenleniyor.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim