Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/294 Kızlarımıza Okuma Şansı Verelim
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Projenin genel hedefi NUTS II bölgesinde yer alan Mardin ili ve ilçelerinde özellikle kız çocuklarının okullaşma oranının arttırılması

Özel Amacı
1.İlköğretimden ortaöğretime geçişte kız çocukları oranının arttırılması.
2.Ebeveynlerin kız çocuklarının eğitimi konusunda bilinçlenmelerinin sağlanması.
3.Kız çocuklarının okulu terk etme riskinin azaltılması.
4.İlköğretimine devam eden başarısız kız öğrencilerin başarı seviyelerinin arttırılması.
5.Mardin İlinin Türkiye geneli SBS başarı oranını artırmak.

Beklenen Sonuçlar
Kız çocuklarının eğitimi konusunda ebeveynlerin bilinci arttırıldı.
Ortaöğretime geçecek kız öğrencilerin sayısı ve başarı seviyesi yükseltildi.
SBS kazanan kız öğrenci sayısı 90 kişi arttırıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Kız çocuklarının eğitimi konusunda ebeveynlerin bilinci arttırıldı.
Ortaöğretime geçecek kız öğrencilerin sayısı ve başarı seviyesi yükseltildi.
SBS kazanan kız öğrenci sayısı 90 kişi arttırıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim