Tüm Duyurular

Linkler
Kız Çocukları Mesleğini Seçiyor Projesi web sitesi
TR08H2.01-02/302 Kız Çocukları Mesleğini Seçiyor
Proje Genel Bilgileri
Projenin genel hedefi; kırsal kesimlerde yer alan ilköğretim öğrencisi kızlar ile ailelerinin, kadınların başarıyla uygulayabilecekleri meslekler ve bu meslekleri edinebilme yöntemleri hakkında bilgilendirilerek kız öğrencilerin eğitime devam etmeleri yönünde motivasyonlarının artırılması, ailelerine bilinç kazandırılması ve bir üst öğretime devamlarının sağlanması.
Kız Çocukları Mesleğini Seçiyor Projesi kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri ile tahmini sayısı 3700 civarında olan ve hedef kitleyi oluşturan kız öğrencilerinin öğrenimlerine devam etmeleri ve kendilerine hedef seçmelerini sağlayacak. Amaç; kadınların başarıyla uyguladıkları 10 meslek dalını tanıtarak kız çocuklarının kendilerine rol model seçmelerini teşvik etmek. Bu sayede kız çocuklarının ilköğretimden sonraki öğrenim hayatlarına devam etmeleri yönünde çocukları ve ailelerine bilinçlendirecilecek. 2010 sonu itibariyle başlayan proje kapsamında 9 ilköğretim okulunda bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.
Gaziantep Şahinbey’de yürütülen AB projesi kapsamında kız çocuklarına meslekler tanıtılarak kendilerine meslek sahibi olmayı hedeflemeleri sağlanıyor. “Kız Çocukları Mesleğini Seçiyor” isimli proje kapsamında, ülkemizde bayanların başarıyla uyguladıkları 10 meslek dalı ilköğretim 5-6-7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören kız öğrencilerine tanıtılıyor.
Genel Amacı
Kırsal kesimlerde yer alan ilköğretim öğrencisi kızlarla ailelerinin kadınların uygulayabilecekleri mesleklerle meslekleri edinebilme yöntemleri hakkında bilgilendirilerek öğrencilerin eğitime devam etmeleri için motivasyonlarının artırılması ve bir üst öğretime devamlarının sağlanması.

Özel Amacı
- 9 okuldaki 3700 kız öğrenciye 10 mesleğin tanıtılarak eğitimlerini sürdürmeleri yönünde motivasyonlarının artırılması.
- 10 mesleğe mensup kadınların rol model olarak sunularak öğrencilerin kendilerine hedef edinmelerinin sağlanması.
- İlköğretim okullarından mezun olan kız öğrencilerin bilinçli şekilde ve yüksek motivasyonla orta öğrenimlerine devam etmelerinin sağlanması.

Beklenen Sonuçlar
10 meslek tanıtılarak kızların eğitimlerine devam etmeleri yönündeki motivasyonları artırıldı.
Öğrencilerin meslek sahibi kadınları rol model seçmeleri ve hedef edinmeleri sağlandı.
Tanıtım dokümanları sayesinde kamuoyunun ilgisi bu konuya çekildi, bilgi ve deneyimler yaygınlaştırıldı, benzer projeler teşvik edildi.
Proje ile ortağının proje uygulama kapasiteleri geliştirildi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
10 meslek tanıtılarak kızların eğitimlerine devam etmeleri yönündeki motivasyonları artırıldı.
Öğrencilerin meslek sahibi kadınları rol model seçmeleri ve hedef edinmeleri sağlandı.
Tanıtım dokümanları sayesinde kamuoyunun ilgisi bu konuya çekildi, bilgi ve deneyimler yaygınlaştırıldı, benzer projeler teşvik edildi.
Proje ile ortağının proje uygulama kapasiteleri geliştirildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim