Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/521 Bilinç Okullaşmayı Getirecek
Proje Genel Bilgileri
Trabzon Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün sahibi olduğu ve TEKAYDER, TÜMİDER ortaklığında yürütülecek proje ile kız çocukları başta olmak üzere en az 300 öğrencinin okullaşmasının desteklenmesi,ebeveynlerin bilinçlendirilmesi, yatılı öğrenim hakkındaki ön yargıların kaldırılması suretiyle okullaşma oranının artırılmasına ve okullarla ailelerin iletişiminin artırılarak okul-aile arasında etkili iletişimin artırılması hedeflenmektedir.
Genel Amacı
Trabzon ilinde başta kız çocukları olmak üzere okullaşmanın önünde duran engellerin kaldırılması suretiyle her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesine katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
Trabzon ilinde orta öğretim yaş gurubunda olup, okulu bırakan ve bırakma riskini taşıyan ve orta öğretime kültürel engellerden ötürü erişemeyen kız çocukları başta olmak üzere en az 300 öğrencinin ebeveynlerinin ortaöğrenim kurumları ve çocuklarının geleceği hakkında bilinçlerinin arttırılması, suretiyle okullaşma oranının arttırılmasına katkı sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
'İkna Ekibi' kuruldu
En az 300 öğrencinin ebeveynleri, ortaöğrenim kurumları ve çocuklarının gelecekleri hakkında bilinçlendirildi.
En az 100 okulun ebeveynler üzerindeki etkisi arttırıldı.
Okulu bırakan ve bırakma riskini taşıyan ve orta öğretime kültürel engellerden ötürü erişemeyen öğrencilerin okullaşmasının önündeki engeller kaldırılarak pilot uygulama tabanı oluşturuldu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
'İkna Ekibi' kuruldu
En az 300 öğrencinin ebeveynleri, ortaöğrenim kurumları ve çocuklarının gelecekleri hakkında bilinçlendirildi.
En az 100 okulun ebeveynler üzerindeki etkisi arttırıldı.
Okulu bırakan ve bırakma riskini taşıyan ve orta öğretime kültürel engellerden ötürü erişemeyen öğrencilerin okullaşmasının önündeki engeller kaldırılarak pilot uygulama tabanı oluşturuldu.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim