Tüm Duyurular

Linkler
www.beniokut.org
www.yistod.org
TR08H2.01-02/481 Eğitim Herkes İçin, Hemen Şimdi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
• Eğitim ortamlarının öğrencilerin katılımını ve devamını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,
• Çeşitli kuruluşların eğitim sürecine dahil edilmesi yoluyla eğitimin kalitesinin, arttırılması ve okula başlayıp yarım bırakmış veya hiç okula gitmeyen çocukların eğitime katılımın sağlanması

Özel Amacı
• YİBO'lar ve Taşıma Merkezi okulların mekanlar haline getirilmesi
• Geleneksel nedenlerle okula gitmeyen kızların yapılacak eğitim bilinçlendirme çalışmalarıyla eğitime devamlarının sağlanması
• Öğretmenler, İmamlar ve Muhtarların kızların okuması yönünde rehberlik sağlayacak niteliklerle donatılarak kız çocuklarının eğitime devamlarının sağlanması.

Beklenen Sonuçlar
1- Okullarda verilen eğitimler öğrenciler için daha cazip ve eğlenceli hale geldi
2- Öğrencilerin okula devamında artış sağlandı
3- Taşıma servisleri ve merkezlerinin hizmet kalitelerinde artış sağlandı
4- Ailelerin eğitimin önemi konusundaki bilinci gelişti
5- İmam ve muhtar gibi kanaat önderlerinin duyarlılıkları gelişti
6- YİBO'larla ilgili olumsuz bakış açılarında azalma sağlandı

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1- Okullarda verilen eğitimler öğrenciler için daha cazip ve eğlenceli hale geldi
2- Öğrencilerin okula devamında artış sağlandı
3- Taşıma servisleri ve merkezlerinin hizmet kalitelerinde artış sağlandı
4- Ailelerin eğitimin önemi konusundaki bilinci gelişti
5- İmam ve muhtar gibi kanaat önderlerinin duyarlılıkları gelişti
6- YİBO'larla ilgili olumsuz bakış açılarında azalma sağlandı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim