Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/364 Şimdi Ailemizin Desteği İle Okuma Zamanı
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Şanlıurfa'lı ebeveynlerin kız çocuklarının eğitimi konusunda bilincinin arttırılması ve kız çocuklarının ortaöğretimlerine katkı sağlayacak destekleyici etüt merkezlerinin kurulması.

Özel Amacı

Beklenen Sonuçlar
1- 334 aileye bilinç yükseltme söyleşi, görsel teknikler, ev ve kahve toplantıları vb. yollarla eğitim verildi.
2- 150 kız çocuğuna ilk ve orta öğretimi destekleyici eğitimler verildi.
3- Okulu bırakan 75 kız çocuğu ilk veya ortaöğretime kazandırıldı.
4- Okulu bırakan yaşı okuma çağını geçmiş 50 kız çocuğu mesleki eğitimler yoluyla kalifiye hale geldi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1- 334 aileye bilinç yükseltme söyleşi, görsel teknikler, ev ve kahve toplantıları vb. yollarla eğitim verildi.
2- 150 kız çocuğuna ilk ve orta öğretimi destekleyici eğitimler verildi.
3- Okulu bırakan 75 kız çocuğu ilk veya ortaöğretime kazandırıldı.
4- Okulu bırakan yaşı okuma çağını geçmiş 50 kız çocuğu mesleki eğitimler yoluyla kalifiye hale geldi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim