Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/470 Eğitimli Genç Kızlarla Aydınlık Geleceğe
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
İnsan kaynağının niteliğinin gelişmesi için öncelikle insanların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Okullaşma oranının arttırılması ile topluma ve devlete faydalı, demokrasi anlayışı gelişmiş ve ekonomik bakımından özgür insan kaynağının gelişmesi sağlanacaktır.

Özel Amacı
Çeşitli nedenlerle okula devam edemeyen 200 kız çocuğunu ortaöğretime devamı sağlanacaktır. Ekonomik yetersizlikleri, ev işleri, çocuk bakıcılığı görevleri ve ailelerin kız çocuklarını belli bir yaştan sonra okutmama şeklinde yerleşmiş tutumları vb. nedenlerle kız çocukları okullaşmaları düşüktür.

Beklenen Sonuçlar
Batman İlinde kızlar arasındaki okullaşma oranı artırılması,okulu terk eden öğrenci sayısında azalma sağlanması, ailelerin tutumu nedeniyle okula gitmeyen çocuk sayısında azalma sağlanması, ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesine daha fazla katkı sağlayan insan sayısı arttırılması, kız çocuklarını okula gönderen aile sayısında artış sağlanması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Batman İlinde kızlar arasındaki okullaşma oranı artırılması,okulu terk eden öğrenci sayısında azalma sağlanması, ailelerin tutumu nedeniyle okula gitmeyen çocuk sayısında azalma sağlanması, ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesine daha fazla katkı sağlayan insan sayısı arttırılması, kız çocuklarını okula gönderen aile sayısında artış sağlanması
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim