Tüm Duyurular

Linkler
Vangölü Folklor Turizm Spor Kulübü Derneği
TR08H2.01-02/454 Okumak Benim de Hakkım
Proje Genel Bilgileri
İL VAN
PROJENİN ADI OKUMAK BENİM DE HAKKIM
PROJE KONTRAT NO TR07H2.01-02/454
PROJE FAYDALANICISI Vangölü Folklor Turizm Spor Kulübü Derneği (VANFOLKDER)
PROJE ORTAKLARI Van Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı (BİTAV)
PROJE BÜTÇESİ 131.976,00 €
UYGULAMA SÜRESİ 12 Ay
PROJE OFİNİN BULUNDUĞU ADRES İrfan Baştuğ Caddesi Adnan Özen İş Hanı Kat:3 No:2 VAN
PROJENİN GENEL AMACI
•Kız çocuklarının her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi, insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması.
•Kız çocuklarının okul terk etme oranlarının düşürülmesi.
•Ebeveynlerin ve yerel aktörlerin bilinçlenmesi ve işbirlikleri oluşturulması.
PROJENİN ÖZEL AMACI
•Van’da okul terk etme riski bulunan kız çocuklarının tespiti, risk azaltıcı faaliyetler düzenlenmesi. Çocukların kilit yeteneklerinin geliştirilmesi.
•İlköğretimden sonra okulu terk etmiş kız çocuklarının, yaşı büyük olanları açık öğretim liselerine, yaşı uygun olanlarında okula devam etmesi için eğitim desteği ve ailelerini bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.
•Açık öğretime devam eden kız çocuklarının başarılarının artırılması
•Kız çocuklarının okullaştırılması ile ilgili sosyal paydaşların bilinçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi
PROJE FAALİYETLERİ 1-Proje ekibinin oluşturulması.
2-Okulların saptanması. Katılımcı tespiti.
3-Ders destek merkezinin kurulması.
4-Eğitim faaliyetleri.
5-Farkındalık ve bilinçlenme faaliyetleri.
6-Rehberlik.
7-Etki analizi.
8-Sonuçların paylaşımı.
9-Raporlama
BEKLENEN SONUÇLAR
•Okulu terk etme riski bulunan kız çocuklarının sayısının azalması
•Kızların kilit yeteneklerinin gelişmesi ve başarılarının artması
•Kızların açık öğretim kurumlarına erişiminin kolaylaşması
•Sosyal paydaşlar arasında diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi
•Ebeveyn farkındalığının artması, yerel bilinçlenmenin sağlanması
•İlgililerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi
Genel Amacı

Özel Amacı

Beklenen Sonuçlar

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim