Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/443 Güneş Kızlar İçin Doğuyor
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Kız çocuklarının Ortaöğretime geçişlerini destek eğitim imkânlarını sunarak okulu terk etme oranlarını düşürmek, eğitim alanında cinsiyet eşitsizliğini minimum düzeye indirmek ve kız çocuklarının okumalarına yönelik ailelerinde bulunan engellerin kaldırılması için bilinçlendirme eğitimleri vermektir

Özel Amacı
Okulumuzda okuyan erkekler kadar eğitim imkânları sunulmayan 90 kız öğrenciye yönelik SBS hazırlık kurslarını düzenlemek sureti ile ortaöğretime geçişlerini kolaylaştırmak
Eğitim öğretim sürecinde eşit imkânlardan yararlanmalarını sağlamak cinsiyet eşitsizliğini gidermek Kız çocuklarının okumalarına yönelik önyargılı tutum ve davranışları olan velileri eğitim sürecine aktif katılımını sağlamak

Beklenen Sonuçlar
Kız öğrenciler kurslarımız ile başarılarını arttı
SBS de iyi bir puan alarak ortaöğretim okullarına kayıt yaptılar
Ortaöğretime geçişte okulu terk etme riski azaldı
Velilerin kız çocuklarının okumamaları önyargılı tutumları kırıldı ve eğitimlere aktif katıldılar
Kız-erkek öğrenciler arasında ki okullulaşma oranlarının cinsiyet eşitsizliğinin azalmasına katkı sağladı

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Kız öğrenciler kurslarımız ile başarılarını arttı
SBS de iyi bir puan alarak ortaöğretim okullarına kayıt yaptılar
Ortaöğretime geçişte okulu terk etme riski azaldı
Velilerin kız çocuklarının okumamaları önyargılı tutumları kırıldı ve eğitimlere aktif katıldılar
Kız-erkek öğrenciler arasında ki okullulaşma oranlarının cinsiyet eşitsizliğinin azalmasına katkı sağladı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim