Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/427 Kızlar Okusun Diye
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Samsun Hacınaipli köyünde yaşayan çocukların eğitim kalitesinin arttırılması ve başta kız çocuklarının olmak üzere her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi suretiyle, insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılmasıdır.

Özel Amacı
Hacınaipli'de ortaöğretim yaş grubundaki 30 çocuğun ortaöğretimdeki, okul terk etme oranlarının düşürülmesi ve başarılarının arttırılmasını sağlamaktır.Eğitimin önemi konusunda yerel yönetim, medya, üniversite, STK'lar gibi aktörlerin tamamlayıcı faaliyetleri ile sinerji yaratarak bir platform kurmak ve ailelerin bilincinin arttırılması konusunda yürütülen faaliyetlerin desteklenmesini sağlamak

Beklenen Sonuçlar
Proje yürütümü için 13 kişilik bir birim kuruldu.Açılış toplantısı yapıldı.Seminerlerle köy halkı bilinçlendirildi.Okulda eğitim uygulamaları için etüt odası kuruldu.11 dersin içerik ve eğiticileri belirlendi. Platform çocukların okullaşmasının önündeki engellerin kaldırılması için çalışmaya başladı, Proje tanıtıldı,30 öğrencinin seçimi gerçekleştirildi.Süreç ve sonuçlar bölge halkı ile paylaşıldı

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje yürütümü için 13 kişilik bir birim kuruldu.Açılış toplantısı yapıldı.Seminerlerle köy halkı bilinçlendirildi.Okulda eğitim uygulamaları için etüt odası kuruldu.11 dersin içerik ve eğiticileri belirlendi. Platform çocukların okullaşmasının önündeki engellerin kaldırılması için çalışmaya başladı, Proje tanıtıldı,30 öğrencinin seçimi gerçekleştirildi.Süreç ve sonuçlar bölge halkı ile paylaşıldı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim