Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/383 Benimde Adım Var Okumak Benimde Hakkım
Proje Genel Bilgileri
Reşadiye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Benim de Adım Var, Okumak Benim de Hakkım" isimli Avrupa Birliği projesinin açılışı Vali Şerif YILMAZ'ın da katımlıyla gerçekleştirildi.
Projemiz Tokat - Reşadiye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. "Benim de Adım Var, Okumak Benim de Hakkım" isimli bu proje 149.834,00 Avroluk bir bütçeye sahip olup 12 ay süreyle devam edecektir. Reşadiye eğitim bölgesinde yeterli istihdam alanının bulunmaması nedeniyle iç ve dış göçün yoğun olarak yaşanması ve bu yüzden ev işlerinin, tarımsal alanlardaki işlerin, çocuk ve yaşlıların bakımının kız ve kadınlar için bir zorunluluk haline gelmesi, bölgenin sosyal-kültürel açıdan yeterince gelişmemiş olması dolayısıyla kız çocuklarının eğitimine yeterli önemin verilmemesi, kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmeleri, taşımalı eğitimin beraberinde getirdiği çeşitli sorunlar ve benzer faktörler bu projenin doğuşu için sebep teşkil etmiştir. Bu doğrultuda Reşadiye eğitim bölgesinde ilköğretimden sonra çeşitli nedenlerle ortaöğretime devam edemeyen 50 genç kızın örgün eğitime, 80 genç kız ve kadının yaygın eğitime kayıt olmaları sağlanarak genç kızların okullaşma oranının arttırılması amaçlanmaktadır.İlköğretim mezunu 50 kıza iaşe ve ibate desteği sağlanarak ortaöğretime devam etmelerinin, ilköğretim mezunu olup örgün eğitim kapsamı dışında kalan 80 genç kız ve kadının açık lise/meslek lisesine kayıtlarının yapılmasının, toplam 295 eğitim paydaşına kızların okula devam etmeleri konusunda destek eğitimi verilerek toplumsal bilincin artırılmasının, 250 İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencisine rehberlik eğitimi verilerek ortaöğretime devam etme yüzdesinin artırılmasının sağlanması ise projemizin özel hedefleridir.
Genel Amacı
Reşadiye eğitim bölgesinde ilköğretimden sonra çeşitli nedenlerle ortaöğretime devam edemeyen 50 genç kızın örgün eğitime, 80 genç kız ve kadının yaygın eğitime kayıt olmaları sağlanarak, genç kızların okullaşma oranının artmasının desteklenmesi.

Özel Amacı
İlköğretim mezunu 50 genç kıza iaşe-ibate desteği sağlanarak ortaöğretime devamlarının sağlanması,ilköğretim mezunu ve örgün eğitim dışında kalan 80 genç kız ve kadının açık/meslek lisesine kayıtlarının yapılması,295 eğitim paydaşına kızların okula devamları konusunda destek eğitimi verilmesi,250 7.-8. sınıf öğrencisine rehberlik eğitimi verilerek ortaöğretime devam etme yüzdesinin artırılması

Beklenen Sonuçlar
Farklı eğitim aktörleri arasında işbirliği sağlandı. İlköğretimden mezun olduktan sonra ortaöğretime devam edemeyen 50 genç kızın örgün eğitime devamı, 80 genç kız ve kadının yaygın eğitime kayıt olmaları sağlandı. 295 eğitim paydaşına kızların okula gönderilmesi konusunda destek eğitimi verildi. 250 7.ve 8. sınıf öğrencisine rehberlik yapılarak kızlarda okullaşma oranı %39'dan %45'e yükseltildi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Farklı eğitim aktörleri arasında işbirliği sağlandı. İlköğretimden mezun olduktan sonra ortaöğretime devam edemeyen 50 genç kızın örgün eğitime devamı, 80 genç kız ve kadının yaygın eğitime kayıt olmaları sağlandı. 295 eğitim paydaşına kızların okula gönderilmesi konusunda destek eğitimi verildi. 250 7.ve 8. sınıf öğrencisine rehberlik yapılarak kızlarda okullaşma oranı %39'dan %45'e yükseltildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim