Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/417 Ben, Ailem Ve Okulum Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Kız çocuklarının okulu terk etme oranlarını düşürmek
Ortaöğretime geçmeleri için destek eğitim sunmak
Eğitim alanında cinsiyet eşitsizliğini en az düzeye indirmek
Kız çocuklarının okumalarına yönelik ailelerinde ki sosyal-kültürel engellerin kaldırılması için farkındalık eğitimleri vermektir

Özel Amacı
Okulumuzda okuyan 100 kız öğrenciye takviye eğitim kurslarını vererek ortaöğretime geçişlerini kolaylaştırma
Başarılarını arttıracak kurslar uygulayarak okulu terk etme riskini azaltmak
Kız çocuklarının okumaları önünde önyargılı tutumları olan velileri eğitim sürecine katmak
Verilen eğitimlerle kız çocuklarına eğitim sürecinde eşit imkânlar sağlayarak cinsiyet eşitsizliğini gidermek

Beklenen Sonuçlar
Kız öğrenciler takviye kurslarıyla eğitim fırsatlarından eşit derecede yararlanmaya başladı ve okul başarısı arttı
Başarı artışı ile kız çocuklarının ortaöğretime geçişte okulu terk etme riskleri azaldı
Veliler eğitimlere dâhil edilerek kız çocuklarının okumalarına yönelik önyargılı tutumları kırıldı
Kız-erkek öğrenciler arasında ki okullaşma oranı eşitsizliği azalmasına katkı sağlayacaktır

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Kız öğrenciler takviye kurslarıyla eğitim fırsatlarından eşit derecede yararlanmaya başladı ve okul başarısı arttı
Başarı artışı ile kız çocuklarının ortaöğretime geçişte okulu terk etme riskleri azaldı
Veliler eğitimlere dâhil edilerek kız çocuklarının okumalarına yönelik önyargılı tutumları kırıldı
Kız-erkek öğrenciler arasında ki okullaşma oranı eşitsizliği azalmasına katkı sağlayacaktır
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim