Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/385 Şanlıurfa Kız Çocuklarına Sahip Çıkıyor
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Kenar mahalledeki ailelerin ve çevrenin kız çocuklarının okumasına olan bakış açısı, cehalet,yoksulluk gibi nedenlerle eğitimini tamamlayamayan kız çocukların okullaşması ve takviyeli eğitimle sorumluluk alan ve özgüven sahibi bireyler yetişmelerini sağlamak.

Özel Amacı
Topluma kız öğrencilerin okuması gerekliliğin bilincini oluşturmak. yapılacak eğitim ve sosyo-kültürel aktivitelerle kız çocukların;özgüven sahibi, araştıran, yeni fikirlere sahip, kendine ileride sahibi olacağı çocuklarına, bulunduğu çevreye, yaşadığı topluma ve devlete faydalı bireyler yetişmeleri sağlamak.

Beklenen Sonuçlar
1- Öğrencilere; ders çalışma ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.
2- 20 öğrenciden %50 i tercihli okullara göndermek.
3- Yapılan yarışmalar, piknikler, moral gecesi vb programlarla zihinsel, duygusal, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1- Öğrencilere; ders çalışma ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.
2- 20 öğrenciden %50 i tercihli okullara göndermek.
3- Yapılan yarışmalar, piknikler, moral gecesi vb programlarla zihinsel, duygusal, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim