Tüm Duyurular

Linkler
MİDYAT BELEDİYESİ
MİDYAT TİCARET VE MESLEK LİSESİ
MİDYAT VALİ KEMAL NEHROZOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
MİDYAT EĞİTİM BİR-SEN
TR08H2.01-02/406 Yarınlarımız İçin Kızlarımız da Okusun!
Proje Genel Bilgileri
YARINLARIMIZ İÇİN KIZLARIMIZ DA OKUSUN!
Genel Amacı
Midyat’ta özellikle kız çocukların ortaöğretimde okullaşma oranının artırılması ve kızlara okuma-yazma temel yeterliliğinin kazandırılması.

Özel Amacı
•Okuma-yazma bilmeyen kız/kadınlara ulaşılması,kayıt altına alınması ve 120 kız/kadına okuma-yazma temel yeterliliğinin kazandırılması
•İlköğretimden sonra okul terkinde bulunan ve açık öğretime yönlendirilmiş 100 kız/kadının açık öğretim kurumlarına kayıtlarının yapılmasının sağlanması ve 40'ına 6 ay boyunca haftada 2 gün etütlerin verilmesi
•Üniversite mezunu 8 işsiz gencin istihdam edilmesi

Beklenen Sonuçlar
120 bayana okuma-yazma temel yeterliliği kazandırılması
100 bayana açıköğretim kurumlarına kayıt ettirilmesi
Açık öğretim kurumlarına kaydı yaptırılan 40 bayana etütler verilmesi
ilköğretimden mezun kızların örgün eğitime/açık öğretime yönlendirilerek,okullaşma oranının artırılması
Üniversite mezunu 8 işsiz gencin istihdam edilmesi
Okullaşma konusunda sosyal bilinçlendirme sağlanması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
120 bayana okuma-yazma temel yeterliliği kazandırılması
100 bayana açıköğretim kurumlarına kayıt ettirilmesi
Açık öğretim kurumlarına kaydı yaptırılan 40 bayana etütler verilmesi
ilköğretimden mezun kızların örgün eğitime/açık öğretime yönlendirilerek,okullaşma oranının artırılması
Üniversite mezunu 8 işsiz gencin istihdam edilmesi
Okullaşma konusunda sosyal bilinçlendirme sağlanması
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim