Tüm Duyurular

Linkler
EĞİTİMDE EŞİTLİK KIZLARA ÖNCELİK
TR08H2.01-02/188 Eğitimde Eşitlik, Kızlara Öncelik
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Projenin genel hedefi Sorgun ilçesinde yaşayan kız çocuklarının eğitim seviyesini yükselterek daha nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sağlamaktır

Özel Amacı
•Sorgun’da 14-18 yaş arası kız çocuklarının ortaöğrenimde okullaşma oranının arttırılması
•Sorgun’da ilköğretim son sınıf kız öğrencilerinin okul terklerinin azaltılması
•Sorgun’da kız çocuklarını okula göndermek istemeyen/ göndermeyen ailelerin “kız çocuklarının eğitimi” konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi

Beklenen Sonuçlar
Öğrenim görmekte olan ilköğretim son sınıf kız öğrencilerden okul terk etme riski olanların en az % 25’inin ortaöğretime devamının sağlanması
14-18 yaş arası kız çocuklarından okulu terk etmiş olanlardan en az % 5’inin açık liseye devam etmesi
okula göndermek istemeyen/ göndermeyen ailelerden en az % 50’sine ulaşılarak “kız çocuklarının okullaşması” konusunda farkındalık oluşturulması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Öğrenim görmekte olan ilköğretim son sınıf kız öğrencilerden okul terk etme riski olanların en az % 25’inin ortaöğretime devamının sağlanması
14-18 yaş arası kız çocuklarından okulu terk etmiş olanlardan en az % 5’inin açık liseye devam etmesi
okula göndermek istemeyen/ göndermeyen ailelerden en az % 50’sine ulaşılarak “kız çocuklarının okullaşması” konusunda farkındalık oluşturulması
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim