Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/423 Kız Çocukları Ve Kadınlar İçin Daha İyi Fırsatlar
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
•Solhan İlçesindeki kız çocukları ve kadınları sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla görünür ve etkin kılmak ve yaşam kalitelerini artırmak için okullaşma oranlarının artırılması
•İlçenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin artırılması

Özel Amacı
•İlçedeki kız çocukları ve kadınlar arasında, iş piyasası talepleri doğrultusunda, Yaygın eğitim ve mesleki eğitimin özendirilmesi
•Kız çocukları bazında Örgün eğitimin teşvik edilmesi ve başta YİBO’lar olmak üzere verilen eğitimin kalitesinin artırılması, velilerin kaygılarının azaltılmasına yönelik tanıtım yapılması

Beklenen Sonuçlar
1.Kızların ve kadınların mesleki bilgi ve beceri düzeyleri artırıldı
2.Örgün eğitim teşvik edildi, eğitim dışı kalmış kişiler açık öğretime yönlendirildi
3.YİBO ve Köy Okullarındaki Öğretmen farkındalıklarının ve becerilerinin artırıldı
4.Solhan YİBO’nun eğitim altyapısı iyileştirildi

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1.Kızların ve kadınların mesleki bilgi ve beceri düzeyleri artırıldı
2.Örgün eğitim teşvik edildi, eğitim dışı kalmış kişiler açık öğretime yönlendirildi
3.YİBO ve Köy Okullarındaki Öğretmen farkındalıklarının ve becerilerinin artırıldı
4.Solhan YİBO’nun eğitim altyapısı iyileştirildi
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim