AÇIK İLKÖĞRETİM KAYIT DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliğine yönelik geliştirilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre Accession-IPA)’nın “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” bileşeni kapsamında Bu projenin genel hedefi, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programına (İKG OP) uygun olarak, Türkiye’nin “Eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve başta kız çocuklarının olmak üzere, her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi suretiyle, insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması” öncelik ekseni çerçevesine uygun eylemlerin gerçekleştirilmesidir. Böylece, başta kız çocukları olmak üzere, tüm eğitim seviyelerinde eğitim kalitesinin artırılması, kayıt oranlarının artırılmasına ve eğitimde bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunulacaktır. Bu kapsamda ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMASININ ARTTIRILMASI HİBE PROGRAMI Geliştirilmiştir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Hibe Programının toplam bütçesi 129.834,00 Avro olup bu tutarın 12984 hibe faydalanıcısı Avro’su Türkiye Cumhuriyeti, 116850 Avro’su ise Avrupa Birliği katkısıdır.

Of Sürekli Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi Projesi Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşması Hibe Programı Kapsamında Of Halk Eğitimi Merkezi ( Of Mesleki Eğitim Merkezi, Of Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Ve Of Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı ) tarafından yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 129.834 Avro olup, bu tutarın 12984 Avro’luk kısmı Hibe Faydalanıcısı ve Rehberlik Araştırma Merkezi ‘nın eş finansman katkısıdır.
“Eğitiminiz Yarıda Geleceğiniz Karanlıkta Kalmasın” düşüncesiyle kurulan Sürekli Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi özellikle kız çocuklarının okullaştırılmasının arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Örgün eğitime devam edemiyecek durumda olan öğrenciler için Açık İlköğretim kayıt dönemi 15.08.2011 tarihinde başlamıştır. Kayıtlar İlköğretim Okullarında yapılmaktadır. Kayıtlarla ilgili danışmanlık hizmeti Of Sürekli Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi’nde verilmektedir. Detaylı bilgi için ofizimize gelmeniz rica olunur.

Yer: Of Halk Eğitimi Merkezi Kat.3
İrtibat kurulacak kişi (ler) ve görev(ler)i : Songül KASAP Proje Sekreteri
Telefon numarası : 771 7194
E-posta adresi : songulkasap@hotmail.com

AÇIK LİSE YENİ KAYIT DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliğine yönelik geliştirilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre Accession-IPA)’nın “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” bileşeni kapsamında Bu projenin genel hedefi, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programına (İKG OP) uygun olarak, Türkiye’nin “Eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve başta kız çocuklarının olmak üzere, her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi suretiyle, insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması” öncelik ekseni çerçevesine uygun eylemlerin gerçekleştirilmesidir. Böylece, başta kız çocukları olmak üzere, tüm eğitim seviyelerinde eğitim kalitesinin artırılması, kayıt oranlarının artırılmasına ve eğitimde bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunulacaktır. Bu kapsamda ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMASININ ARTTIRILMASI HİBE PROGRAMI Geliştirilmiştir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Hibe Programının toplam bütçesi 129.834,00 Avro olup bu tutarın 12984 hibe faydalanıcısı Avro’su Türkiye Cumhuriyeti, 116850 Avro’su ise Avrupa Birliği katkısıdır.

Of Sürekli Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi Projesi Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşması Hibe Programı Kapsamında Of Halk Eğitimi Merkezi ( Of Mesleki Eğitim Merkezi, Of Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Ve Of Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı ) tarafından yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 129.834 Avro olup, bu tutarın 12984 Avro’luk kısmı Hibe Faydalanıcısı ve Rehberlik Araştırma Merkezi ‘nın eş finansman katkısıdır.
“Eğitiminiz Yarıda Geleceğiniz Karanlıkta Kalmasın” düşüncesiyle kurulan Sürekli Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi özellikle kız çocuklarının okullaştırılmasının arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Örgün eğitime devam edemiyecek durumda olan öğrenciler için Açık Lise kayıt dönemi 15.08.2011-16.09.2011 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Kayıtlar Of Anadolu Lisesi, Of Şehit Ahmet Türkan ÇPL ve Of İmam Hatip Lisesinde yapılacaktır. Açık Lise kayıtlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti Of Sürekli Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi’nde verilmektedir. Detaylı bilgi için ofizimize gelmeniz rica olunur.

Yer: Of Halk Eğitimi Merkezi Kat.3
İrtibat kurulacak kişi (ler) ve görev(ler)i : Songül KASAP Proje Sekreteri
Telefon numarası : 771 7194
E-posta adresi : songulkasap@hotmail.com


Tüm Duyurular

Linkler
Of Sürekli Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
TR08H2.01-02/127 Of Sürekli Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi
Proje Genel Bilgileri
Proje Tanımı
İL TRABZON
PROJENİN ADI OF SÜREKLİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
PROJE KONTRAT NO TR08H2.01-02/127
PROJE FAYDALANICISI OF HALK EĞİTİM MERKEZİ Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Sokak. OF, TRABZON
PROJE ORTAKLARI OF REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
OF MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
OF SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
PROJE BÜTÇESİ 129.834,00€
UYGULAMA SÜRESİ 12 Ay
PROJE OFİSİNİN BULUNDUĞU ADRES Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Sokak. Of Halk Eğitim Merkez Binası Kat:3 Of, Trabzon
PROJENİN GENEL AMACI Bu projenin genel hedefi, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programına (İKG OP) uygun olarak, Türkiye’nin “Eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve başta kız çocuklarının olmak üzere, her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi suretiyle, insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması” öncelik ekseni çerçevesine uygun eylemlerin gerçekleştirilmesidir. Böylece, başta kız çocukları olmak üzere, tüm eğitim seviyelerinde eğitim kalitesinin artırılması, kayıt oranlarının artırılmasına ve eğitimde bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunulacaktır.
PROJENİN ÖZEL AMACI Bölgede hala eğitimin pek çok kademesinde, özellikle ilköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranları açısından kız çocuklarının kayıt oranlarıyla ilgili olarak gelişime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje,Of havzasındaki ilçelerde ilköğetim, orta öğretim ve mesleki eğitimde, özellikle kızların okullaşma oranlarının arttırılmasına ve kız çocuklarının eğitiminin önemine yönelik bilincin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.
Projenin özel hedeflerine ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:

•Başta kız çocukları olmak üzere, ilköğretimde, ortaöğretimde ve mesleki eğitimde bulunan çocukların okullaşma oranlarının arttırılmasına yönelik 250 öğrenci ve aileye danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulacaktır.
•Başta kız çocukları olmak üzere bölgedeki okul terk etme oranlarının düşürülmesi amacıyla, okulu bırakmış ya da bırakma riski taşıyan 150 öğrenci ve ailesine danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilerek, Açık Öğretim Lisesi’ne yönlendirilmeleri sağlanacaktır.
•Başta kız çocuklarının eğitimi olmak üzere, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki anne ve babaların bilincinin arttırılmasına yönelik olarak 100 aileye rehberlik, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır.
•Başta kız çocukları ve kadınlar olmak üzere, bölgedeki işgücünün, mesleki becerilerin ve yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik olarak, 50 kişiye Bilgisayar kullanımı ve MS ofis programları öğretmek amacıyla mesleki eğitim ve Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu 50 kişiye staj eğitimi düzenlenerek deneyim kazandırılmış olacaktır.
•İlk yardım uygulamaları konusunda hedef gruba ve nihai faydalanıcılara yönelik olarak, toplamda 100 kişiye ergenlik psikolojisi ve sağlıkta ilk yardım uygulamaları konusunda eğitim verilecektir.
Genel Amacı
Türkiye’nin “Eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve başta kız çocuklarının olmak üzere, her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi

Özel Amacı
Of havzasındaki ilçelerde ilköğetim, orta öğretim ve mesleki eğitimde, özellikle kızların okullaşma oranlarının arttırılmasına ve kız çocuklarının eğitiminin önemine yönelik bilincin geliştirilmesi

Beklenen Sonuçlar
1.Özellikle kız çocukları olmak üzere, ilköğretimde, ortaöğretimde ve mesleki eğitimde bulunan çocukların okullaşma oranlarının arttırılmasına yönelik öğrenci ve aileye danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulmasında artış olacaktır.
2.bölgedeki okul terk etme oranlarının düşürülmesi amacıyla, öğrenci ve ailelerine yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecek

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1.Özellikle kız çocukları olmak üzere, ilköğretimde, ortaöğretimde ve mesleki eğitimde bulunan çocukların okullaşma oranlarının arttırılmasına yönelik öğrenci ve aileye danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulmasında artış olacaktır.
2.bölgedeki okul terk etme oranlarının düşürülmesi amacıyla, öğrenci ve ailelerine yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecek
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim