Tüm Duyurular

TR07H1.01-001/245 SOSYAL SORUMLULUK VE YENİLİKÇİLİK YAKLAŞIMINDA KAYITLI İSTİHDA...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Kayıtlı istihdamın, sosyal sorumluluk, yenilikçi yaklaşımlar ve bu yenilikçiğin kamu tarafında ve politika düzeyinde de geliştirilmesi yöntemi ile artırılmasıdır.

Özel Amacı
Her sektör ve ölçekteki işletmeler için bilinç düzeyinin artırılması, kayıtlılığın sağlayacağı ekonomik getirilerin bilinirliğinin genişletilmesi, kamu ve özel sektörü temsil eden kurumların teknik ve yönetsel açıdan kurumsal kapasitelerinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çalışan kesimin yasal ve mesleki açıdan bilinçlendirilmesi ile politika önerilerinin geliştirilmesidir.

Beklenen Sonuçlar
1. Yerel kurum ve mesleki örgütlerin kayıtlı istihdam konusunda kurumsal kapasitesinin artırılması,
2. İşverenlerin ve çalışanların kayıtlılık ve sosyal sorumluluğun yararları konusundaki bilinç düzeyinin artırılması,
3. Politik düzeyde sorunların anlaşılmasının sağlanması, gerekli düzenlemelerin yapılarak kayıt altına alma sürecinin kolaylaştırılması.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. Yerel kurum ve mesleki örgütlerin kayıtlı istihdam konusunda kurumsal kapasitesinin artırılması,
2. İşverenlerin ve çalışanların kayıtlılık ve sosyal sorumluluğun yararları konusundaki bilinç düzeyinin artırılması,
3. Politik düzeyde sorunların anlaşılmasının sağlanması, gerekli düzenlemelerin yapılarak kayıt altına alma sürecinin kolaylaştırılması.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim