Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/80 Şefkatli Eller
Proje Genel Bilgileri
1.4. Özet

Projenin toplan süresi 12 ay
Projenin hedefleri Genel hedef(ler)
İşsiz ve muhtaç bayanları, hasta ve yaşlı bakımına yönelik sosyal bakım elemanı olarak yetiştirerek, istihdam edilebilirliklerini artırmak.
Özel hedef
1) İşsiz ve muhtaç bayanların niteliklerini geliştirmek.
2) İşsiz ve muhtaç bayanlara yaşlı ve hasta bakımı konusunda eğitim vermek.
3) İşsiz ve muhtaç bayanların hasta ve yaşlı bakımı konusunda kalifiye eleman olarak yetiştirmek.
4) İşsiz ve muhtaç bayanların en az % 60 nı istihdam ederek ekonomilerine katkı sağlamak.
5) Yaşlı ve hastaların bakımının daha iyi yapılmasına katkı sağlamak.
6) Yaşlı ve hastaları yalnızlıktan kurtarıp vasıflı elemanlar tarafından bakılmalarına katkıda bulunmak.
7) Ailelerin yaşlı ve hastalarını daha vasıflı bakıcılara emanet etmelerine katkıda bulunmak.
8-) Ailelerin yaşlı ve hasta yakınlarına baktırmak için güvenilir ve vasıflı bakıcılara kolay ulaşabilecekleri bir merkez oluşturmak.

Ortak(lar) ORTA ANADOLU KALKINMA BİRLİĞİ
KAYSERİ HAKKA HİZMET VAKFI
Hedef Grup(lar) 18–45 yaş arası en az İlköğretim mezunu İşsiz bayanlar.
Nihai Faydalanıcılar Yaşlılar ve hastalar. Eğitim alan Kadınların aileleri. Yaşlı ve hasta bakımı konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar.
Beklenen sonuçlar 1-) 40 işsiz bayan yaşlı ve hasta bakımı konusunda eğitim alarak istihdam edilebilirlilikleri artırıldı.
2-) Eğitilen 40 işsiz bayanın orta vadede en az % 60 na istihdam olanağı sağlandı. Böylece bayanların ve ailelerin, ekonomik bakımdan rahata kavuşmaları sağlandı.
3-) Yaşlı ve hastalar yetişmiş kalifiye sosyal bakım elemanları tarafından daha düzenli ve sağlıklı bir şekilde profesyonelce bakılmaya başlandı.
4- Hasta ve yaşlıların yakınları, kalifiye sosyal bakım elemanlarına ihtiyaç duyulduğunda hızlı ve güvenli olarak, eğitimli kişileri bulabilecekleri bir merkeze kavuştu.
5- Hasta ve Yaşlı Bakımı konusunda kamuoyu bilgilendirilip konuya olan duyarlılıkları artırılarak kamuoyunda bir bilinç oluşturuldu.
Temel faaliyetler 1. Proje Ofisi ve proje koordinasyon biriminin oluşturulması.
2. Tanıtım faaliyetleri ve kursiyer seçiminin yapılması.
3. Eğitim faaliyetleri
4. Veritabanı ve Bakıcı Talep Merkezi Oluşturulması
5. Proje Değerlendirme ve Raporlama Çalışmaları.
Genel Amacı
Projemizin genel hedefi; belirlemiş olduğumuz 40 işsiz ve muhtaç bayana yaşlı ve hasta bakımı konusunda eğitim vererek bu konuda vasıflı hale gelmelerine ve bu alanda orta vadede istihdam edilmelerine katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
40 işsiz ve muhtaç bayan yaşlı ve hasta bakımı konusunda vasıflı hale getirilecektir. İş bulma konusunda aldıkları eğitimle bayanların istihdam edilebilirlilikleri artırılacaktır. Eğitilen bayanlar üretken bireyler haline gelecek, aile içerisinde statüleri artacaktır. Ayrıca gelir elde ettiklerinden aileleri de ekonomik bakımdan rahata kavuşarak, fakirlikten kurtulacaklardır.

Beklenen Sonuçlar
40 işsiz bayan yaşlı ve hasta bakımı konusunda eğitim alarak istihdam edilebilirliliklerini sağlamak, Böylece bayanların ve ailelerin, ekonomik bakımdan rahata kavuşmaları sağlamak. Yaşlı ve hastalar yetişmiş kalifiye sosyal bakım elemanları tarafından daha düzenli ve sağlıklı bir şekilde profesyonelce bakılmaya başlanması.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
40 işsiz bayan yaşlı ve hasta bakımı konusunda eğitim alarak istihdam edilebilirliliklerini sağlamak, Böylece bayanların ve ailelerin, ekonomik bakımdan rahata kavuşmaları sağlamak. Yaşlı ve hastalar yetişmiş kalifiye sosyal bakım elemanları tarafından daha düzenli ve sağlıklı bir şekilde profesyonelce bakılmaya başlanması.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim