Tüm Duyurular

Linkler
Bağlar Belediyesi
TR08H1.01-01/302 Değişim Ve Gelişim İçin Kadınlar Meslek Ediniyor Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Genç kadın işsizlik oranını düşürerek daha fazla genç kadını istihdama çekmeye, işgücüne katılım düzeyini artırmaya, daha çok ve daha iyi işler ve daha fazla sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyüme amacını toplumsal cinsiyet eşitlik yaklaşımı ile katkıda bulunmak.

Özel Amacı
120 genç kadının bireysel kapasitesini; istihdam edilebilirlilik oranını artırmak.Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının işgücü piyasasında etkililiğini ve görünürlüğünü sağlamak. Genç kadın istihdamı ve girişimciliğini artırmak amaçlı çalışmalar/proje/program ve politikalar arasında işbirliğini sağlamak.

Beklenen Sonuçlar
Göç mağduru 120 genç kadının sosyal teknik kapasitesinin artarak istihdam edilebilirliklerinin artması. Bağlar Belediyesinde kadın-erkek eşitlik biriminin kurulması. Gençlere, kadınlara ve diğer dezavantajlı sosyal ortaklara yönelik faaliyet yürüten STK ile yerel yönetimler ve merkezi hükümeti temsil eden kurumlar arasında etkin bir iletişim ve işbirliğinin sağlanması.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Göç mağduru 120 genç kadının sosyal teknik kapasitesinin artarak istihdam edilebilirliklerinin artması. Bağlar Belediyesinde kadın-erkek eşitlik biriminin kurulması. Gençlere, kadınlara ve diğer dezavantajlı sosyal ortaklara yönelik faaliyet yürüten STK ile yerel yönetimler ve merkezi hükümeti temsil eden kurumlar arasında etkin bir iletişim ve işbirliğinin sağlanması.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim