Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/1025 Giresun'daki Gençlerin İstihdamını Destekleme Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Giresun'da ki gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına, gençlere yönelik aktif iş gücü tedbirleri geliştirme ve uygulama kapasitesinin artırılmasına, gençlerin işgücü piyasasına katılımları önündeki engellerin azaltılmasına, genç işsizlik oranının azaltılmasına katkı sağlamak.

Özel Amacı
en az lise mezunu, 18-29 yaş aralığındaki 32 gence büro yönetimi ve sekreterlik,32 gence bilgisayarlı muhasebe alanlarında 400 saat teorik eğitim vermek, 320 saat staj eğitimi ile çalışma hayatına geçiş dönemini kolaylaştırmak ve iş başında öğrenmeyi desteklemek ve genç kursiyerlere 1 haftalık CV hazırlama ve mülakat konusunda eğitim vererek en az % 50 'sinin istihdam etmek

Beklenen Sonuçlar

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim