Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/144 Bana Bir Şans Ver
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Tahirini eğitim bölgesinde özellikle kız çocuklarının orta öğretimde okullaşma oranının artırılması

Özel Amacı
1-Tahirini eğitim bölgesinde ebeveynlerin eğitime bakış açılarını değiştirmek
2-Aileleri karma eğitim konusunda bilinçlendirmek
3-İlköğretim düzeyindeki kız öğrencilerin kendilerine güven duygularını sağlamak

Beklenen Sonuçlar
1-Kalıcı olarak kız öğrencilerin ortaöğretime devamının sağlanması
2-Kırsalda,Avrupa Birliği projeleri konusunda deneyimli proje ekibi,
3-SBS ve takviye kurslarının açılması,
4-Ailelerin ortaöğretim konusunda daha bilinçli hale getirilmesi
5-Öğrenci ve velilerin okullar ve barınma imkanları konusunda bilgilenmesi,
6-Öğrencilerin meslekler hakkında bilgi sahibi olması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1-Kalıcı olarak kız öğrencilerin ortaöğretime devamının sağlanması
2-Kırsalda,Avrupa Birliği projeleri konusunda deneyimli proje ekibi,
3-SBS ve takviye kurslarının açılması,
4-Ailelerin ortaöğretim konusunda daha bilinçli hale getirilmesi
5-Öğrenci ve velilerin okullar ve barınma imkanları konusunda bilgilenmesi,
6-Öğrencilerin meslekler hakkında bilgi sahibi olması
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim