Tüm Duyurular

TR08H2.01-02/382 Kızlarımız Geleceğimizdir
Proje Genel Bilgileri
Projemiz 8. Sınıflarında eğitim gören, imkansızlıklar nedeniyle bir üst öğrenim basamağına geçememe

riski bulunan, okul başarısı ortalamanın üzerinde olan 120 öğrencinin bir üst öğrenim basamağına geçişinin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlamaktadır. Kız öğrencilere öncelik verilmekle birlikte aynı özelliği taşıyacak erkek öğrenciler de projemizden yararlanabilecektir.

Projeden öncelikle başvuru sahibi olan Burhan Dinçbal İlköğretim Okulu öğrencileri ve ortakları olan Sema Yazar İlköğretim Okulu, Esentepe Mumcular İlköğretim Okulu ve Fevziye Mollaoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri yararlanacaktır.

Projenin en önemli ayağını SBS hazırlık eğitimi, anne-baba eğitimi ve öğrencilere ders dışı zamanlarda çalışabilecekleri ortam ve materyal sağlanması oluşturacaktır. Zira mevcut imkanlar bu sayıda imkanları kısıtlı öğrenciye yetişmeye mümkün değildir.
Genel Amacı
Kız çocukları başta olmak üzere bir üst öğrenim basamağına devam edememe riski bulunan öğrencilerin bir üst öğrenim basamağına devamının sağlanması, ortaöğretimdeki ve mesleki eğitimdeki okullaşma oranının arttırılması

Özel Amacı
Başvuru sahibi kurum ve ortaklarında kayıtlı bulunan maddi imkanları kısıtlı toplam 120 öğrenciye (kızlara öncelik verilmek kaydıyla) takviye eğitim olanağı sağlayarak bir üst öğrenim basamağına geçişlerine yardımcı olmak.
Bu öğrencilerin velilerine anne-baba eğitimi vererek aileleri bilinçlendirmek ve okul-veli-öğretmen işbirliğini güçlendirmek

Beklenen Sonuçlar
120 öğrenciye (kızlara öncelik verilmek kaydıyla) 360 saat takviye eğitim olanağı sağlanarak bir üst öğrenim basamağına geçişlerine yardımcı olundu.
Eğitilen öğrencilerden %20’si Anadolu Liselerine yerleştirildi.
Öğrencilerin %90’ı barajı geçecek yeterlilikte puan alabildi.
120 öğrencinin velisine 80 saatlik anne-baba eğitimi ve 50 saatlik temel bilgisayar eğitimi verildi.


Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
120 öğrenciye (kızlara öncelik verilmek kaydıyla) 360 saat takviye eğitim olanağı sağlanarak bir üst öğrenim basamağına geçişlerine yardımcı olundu.
Eğitilen öğrencilerden %20’si Anadolu Liselerine yerleştirildi.
Öğrencilerin %90’ı barajı geçecek yeterlilikte puan alabildi.
120 öğrencinin velisine 80 saatlik anne-baba eğitimi ve 50 saatlik temel bilgisayar eğitimi verildi.

Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim